Skolehelse-tjenesten


Flere elever opplever mobbing eller sliter psykisk. For å få hjelp er det avgjørende med en god skolehelsetjeneste som har tid til hver enkelt elev. Dessverre blir mange som sliter oppdaget for sent. Det betyr at mange barn og unge ikke får den behandlingen de trenger. Unge Høyre vil derfor ansette flere helsesøstre og skolepsykologer, mens vi samtidig gir elevene mulighet til å henvises til psykolog gjennom skolehelsetjenesten.

Unge Høyre vil:

  • At alle elever bør ha tilgang til skolepsykolog.
  • At alle elever skal ha tilbud om helsesykepleier i skoletiden.
  • At skolehelsetjenesten skal få muligheten til å henvise elever direkte til psykologspesialist innen tre uker.
  • Øremerke midlene til kommunene tiltenkt ansettelsen av flere helsesykepleiere.
  • At helsesykepleierne skal bli mer synlig i skolen, og derfor også besøke klassen i begynnelsen av året.