Skolehelse-tjenesten

Unge Høyre vil ansette flere helsesøstre og skolepsykologer

Dette er problemet

Skoleelever rapporterer selv om mer stress, press og psykiske plager. Mange elever behøver noen å prate med, uansett hvor store eller små utfordringer de har. For de som trenger noen å prate med er det helt essensielt å ha en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig både fysisk og digitalt, samt at skolehelsetjenesten
skal omfatte mer enn bare helsesykepleier. For å ivareta dette mener Unge Høyre at helsesykepleier må være tilgjengelig hver dag, samt at helsesykepleier har muligheten til å henvise videre til psykolog. I tillegg til dette må skolen arbeide preventivt med å gi alle elever de verktøyene de trenger for å håndtere utfordringer de møter.

Dette er Unge Høyres løsninger

 • At alle elever bør ha tilgang til skolepsykolog.
 • Øremerke midlene til kommunene tiltenkt ansettelsen av flere helsesykepleiere.
 • At helsesykepleierne skal bli mer synlig i skolen, og derfor også besøke klassen i begynnelsen av året.
 • At skolehelsetjenesten først og fremst skal være et lavterskeltilbud og at helsesykepleier skal henvise større problemer videre.
 • At alle norske skoler skal ha en helsesykepleier tilgjengelig for elevene hver dag, og sikre tilstrekkelige midler til kommunene for å gjennomføre dette.
 • Sørge for at alle skoler skal være tilknyttet en skolehelsetjeneste som omfatter psykolog, miljøterapeut og rådgiver, i tillegg til helsesykepleier.
 • Bruke digitale kontakttjenester hvor elever kan snakke med skolehelsetjenesten.
 • At helsesykepleier skal kunne dokumentere gyldig fravær ved sykdom.
 • Gi støtte til flere aktører som driver lavterskel digitale tjenester for unge som trenger noen å snakke med.
 • Etterstrebe at det skal være helsesykepleieren som underviser seksualundervisningen på skolen.
 • At skolehelsetjenesten skal undervise om psykisk helse og rus.
 • At helsesykepleier og skolehelsetjenesten skal bidra til oppfølgingen av elever med mye udokumentert fravær.
 • Gi lærere opplæring i å se etter faresignalene for psykiske lidelser.
 • At lærere og skolehelsetjenesten skal få økt kunnskap om skolevegring.
 • At lærlinger skal ha rett til oppfølging fra skolehelsetjenesten.