Klima og miljø

Vi må stoppe utslippene, uten å stoppe utviklingen i samfunnet.

Dette er problemet

De menneskeskapte klimaendringene er det største problemet verden står overfor. Høyere temperaturer, ekstremvær og svekkede økosystemer setter selve livsgrunnlaget vårt på spill og truer fremtidig velferd og vekst. For å forhindre dette er vi nødt til å kutte utslippene våre.  

Vi må kutte utslipp, uten å stanse utviklingen. Samtidig som vi omstiller oss må vi også sikre at vi skaper utvikling og et livsgrunnlag for de som kommer etter oss. Det er ikke vanskelig å kutte utslipp – det er bare å skru av alt som forurenser. Det vanskelige er å kutte utslipp samtidig som vi skaper nye jobber og beholder velferden. Vi må tenke nytt og finne smarte måter å kutte utslippene på. 

Klimaproblemet er en global utfordring som krever globale løsninger. Norge står for 0.12% av verdens utslipp, mens Kina står for over 1/3. Det går utover hele verden. Økonomisk vekst, handel og utvikling har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom. Samtidig øker verdens befolkning, og flere mennesker vil ha et voksende behov for mat og energi.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Bygge mer fornybar energi 
  • Satse på internasjonalt klima- og energisamarbeid 
  • Satse på karbonfangst og lagring 
  • Gjøre det enklere å velge miljøvennlig