Energi

Unge Høyre mener vi trenger mer utbygging av fornybare energikilder og mer norsk olje og gass for å møte verdens energibehov.

Dette er problemet

Klimakrisa er en av vår tids største utfordringer. For å løse den må vi erstatte forurensende energikilder som kull, gass og olje med grønne, fornybare energikilder som ikke forurenser. Dette kan for eksempel være vann-, vind- og solkraft som alle er gode kilder til fornybar energi. Da kan vi leve miljøvennlig og samtidig ha økonomisk vekst.

Klimaendringene har store konsekvenser på verdensbasis, og vil spesielt ramme verdens aller fattigste som ikke har ressurser til å gjøre dyre tiltak for å beskytte seg mot klimaendringene. Verdens fattigste er også mennesker på vei ut av fattigdom som har behov for å øke sitt energiforbruk for å få velstandsvekst. Vår felles oppgave er å sikre at det økte energiforbruket skjer gjennom fornybar energi og ikke forurensende energi og økte utslipp. Derfor trenger vi mer fornybar energi.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre tror det er mulig å løse klimaproblemene samtidig som flere hundre millioner mennesker får økt levestandard. Noe av det viktigste er å satse på mer og billigere fornybar energi. Unge Høyre jobber for å bygge ut mer fornybar energi i Norge, samtidig som vi vil bruke bistandspenger på å bygge fornybar energi i andre land. Hvis alle land gjør dette, kan vi både løse klimakrisa og løfte mennesker ut av fattigdom.