Representantskap 02. mai 2024

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.
Husk at man må være betalende medlem for å ha stemmerett på Representantskapet!

På dette Representantskapet skal vi behandle resten av programforslaget fra Unge Høyre som skal vedtas på Unge Høyres Landsmøte i juni. Vi skal også behandle forslaget til storresolusjon om helse som skal behandles på Landsmøtet.

Forslaget til storresolusjon om helse finner du her!
Programforslaget finner du her!
Endringsforslag kan du sende inn her!

Endringsforslagene finner du her!

Forslaget om tilleggskapittel om AI kan du lese her!