Representantskap 20. november 2023

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Resolusjonene som skal behandles finner du her!
Endringsforslag kan sendes inn her!

Resolusjonskomiteen innstiller på å behandle to resolusjoner og følgende behandlingsrekkefølge:

– Benyttelsen av sykkelfelt i Oslo om vinteren er for liten for at det skal ta opp plass i mange av Oslos gater. Her er det mulighet for parkeringsplasser, i stedet for konseptet med sykkelfelt.
– Oslos kollektivnettverk i 2050