Send inn resolusjoner til landsstyret!

Alle medlemmer i Unge Høyre kan sende inn resolusjoner direkte til behandling til landsstyremøtet i november. Det betyr at dine tanker, ideer og forslag fort kan bli hele Unge Høyres politikk!

Temaet for landsstyremøtet er familiepolitikk, men resolusjonen din kan også handle om andre temaer. Send bare resolusjonen din på mail til info@ungehoyre.no, og merk den med «Resolusjon LS november». Fristen for å sende inn en resolusjon er 29. oktober.

Lurer du på hvordan man skriver en resolusjon? Se oppskriften her: https://ungehoyre.no/slik-skriver-du-en-resolusjon/..

Husk at du må merke resolusjonen tydelig med fullt navn og lokalforening + fylkesforening.