Søk på Oslo Unge Høyres Talentprogram 2023!

Talentprogrammet er det mest lærerike og krevende skoleringstilbudet Oslo Unge Høyre tilbyr, der deltakerne vil bli grundig skolert i emner som politikk, ideologi, mediehåndtering, ledelse og organisasjon.

Årets talentprogram vil bli avholdt i perioden mellom januar og mars med to helgesamlinger, samt en lørdagssamling. Det forutsettes at søkeren kan delta på begge helgesamlingene, og lørdagssamlingen. Den siste helgen vil det kåres en vinner, en som har vist utvikling, samarbeidsvilje og lærevilje.

Første helgesamling foregår 27. januar – 29. januar . Lørdagssamlingen er satt til 18. februar. Andre helgesamling foregår 17. mars – 19. mars.

Programmet ledes av Nikolai Dyvik og Tias Ødegård-Olsen som begge sitter i Arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre.

Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan søke. Talentprogrammet passer for både nye og mer erfarne medlemmer. Ingen tidligere erfaring fra partiet er nødvendig. Det viktigste er at du er motivert og villig til å lære noe nytt.

Følgende skal leveres i søknaden til Talentprogrammet:

Motivasjonsbrev

Skriv et motivasjonsbrev på omtrent en halv side der du forteller om hvem du er og hvorfor du søker TP. Her kan du også fortelle om dine ambisjoner. Har du noen mål i fremtiden? Innebærer dette Unge Høyre?

Oppgave 1: Hjertesak

Skriv et leserinnlegg der du forteller om din hjertesak. Innlegget bør være mellom en halv og en hel side. Her har vi lyst til at du ikke får hjelp slik at vi kan se hvilket nivå du ligger på. Det viktigste med TP er utvikling og vi er interessert i å se din utvikling.

Oppgave 2: Organisasjon

Medlemmene våre blir stadig yngre. Hva tror du er grunnen til at vi får flere yngre medlemmer?

Oppgave 3: Verving

Vi når ikke de samme vervetallene som før. Hva mener du vi skal gjøre for å verve flere medlemmer? Har du noen tanker om hva slags medlemsoppfølging din lokalforening kan gjennomføre for å få flere aktive?

Oppgave 4: Vår aktivitet

Hva kan Oslo Unge Høyre bli bedre på? Er det noe du savner, er det noe vi gjør for mye? Hva vil du se mer av?

Oppgavene skal skrives i Times New Roman med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Kvalifiseringsoppgavene kan sendes til oslo@ungehoyre.no innen 1. januar klokken 23.59. Alle besvarelsene vil bli rettet anonymt og alle søkere vil bli kalt inn til et intervju.

Dersom du har noen spørsmål, må du ikke nøle med å ta kontakt med Nikolai eller Tias.

Lykke til!

Med vennlig hilsen,

Talentgeneralene 2023:

  • Nikoali Dyvik. Tlf: 902 47 496
  • Tias Ødegård-Olsen. Tlf: 483 48 128