Skal vi ha minimumskrav for statsstøtte til friskoler?

På landsmøtet 17.-19. juni skal det blandt annet behandles et nytt skoleprogram. En av dissensene i skoleprogrammet handler om statsstøtte til friskoler med under 30 elever. Fredrik Iversen representerer mindretallet i komiteen, mens Anders Tørresen er enig med flertallet.

Mindretall:

Fredrik Iversen, medlem av skolekomiteen.

Ja til minimumskrav for statsstøtte til friskoler!

Friskoler er private skoler som får 85% av sine utgifter dekket av staten. Friskolenes bidrag til et mangfoldig utvalg av skoler er svært dyrebar. Det er derfor viktig å sikre god læring gjennom en målsetting om minimumskrav for antallet elever.

Unge Høyre vil sørge for at alle får et godt skoletilbud. Alle passer ikke inn i den ordinære A4-skolen, og derfor skal de få muligheten til å velge et annet tilbud selv. Nå friskolene er mindre tenderer man å nedprioritere aktiviteter som øker motivasjonen hos elevene, valgfagene er ofte færre og tilbudene derfor dårligere. Nyutdannede lærere søker ofte til større miljøer, noe som gjør mindre skoler uattraktive.

I en tid hvor regjeringen varsler innstramninger i muligheten for å opprette og finansiere friskoler blir det enda viktigere at vi viser hvordan friskoler på best måte ivaretar elevenes behov.

Elevene fortjener en skole med motiverte lærere, gode læringsaktiviteter, et godt læringsmiljø og et bredt fagutvalg. Et minimum på 30 elever ved en friskole for å få statsstøtte er sentralt for å skape et godt tilbud.

Av: Fredrik Iversen

Flertall:

Anders Tørresen, medlem i skolekomiteen.

En minimumsgrense for statsstøtte til friskoler vil svekke mangfoldet

Friskoler spiller en viktig rolle som et supplement til det offentlige skoletilbudet. Det kan være mange grunner til hvorfor elever ikke ønsker å gå på en offentlig skole. For eksempel kan det hende at reiseveien er for lang, eller at friskolen tilbyr noe som den offentlige skolen ikke har. Derfor burde elever kunne velge selv. For Unge Høyre er valgfrihet et viktig prinsipp, og den offentlige skolen er ikke tilpasset alle. Derfor er det positivt at det finnes friskoler i dag, og burde det bli lettere å etablere friskoler.

Det er ikke alle friskoler som har et høyt elevtall når de først etablerer seg. Mange friskoler starter med et fåtall elever, og vokser seg større over tid. Dersom man skal stille krav om minimum 30 elever fra oppstartsfasen av, vil det gjøre det vanskeligere å starte nye friskoler, og dermed gi et mindre mangfoldig skoletilbud. I stedet burde det bli enklere å etablere friskoler, slik at elever kan få mer valgfrihet.

I flere kommuner finnes det ikke et tilstrekkelig skoletilbud. Dette kan føre til lang reisevei for elever, og gå utover motivasjon for skolegangen. For elever som ikke ønsker å flytte hjemmefra for å ta den utdanningen de vil, burde private aktører ha mulighet til å tilby skolegang gjennom en friskole, til tross for et mulig lavt elevtall.

Et eksempel på dette er Båtsfjord private videregående i Finnmark. Det er en privat-drevet skole med nøyaktig 30 elever. Dersom det ikke hadde vært for denne skolen, ville elevene vært nødt til å reise i totalt tre timer hver dag for å gå på skole. Det hadde gått utover motivasjonen til elevene. Unge Høyre vil gi alle like muligheter til å lykkes, uavhengig av hvor man bor.

Så lenge tilbudet er faglig forsvarlig, burde friskoler kunne eksistere i områder der det er et alternativ fra det offentlige skoletilbudet er etterspurt, eller der det er et ønske om en mulighet for desentralisert utdanning. På den måten kan flere elever få friheten til å bestemme over hvor de vil ta sin skolegang. For å sikre et mangfoldig skoletilbud, og valgfrihet for elever uavhengig av bakgrunn, burde det ikke være et krav om elevtall for etablering av friskoler.

Av: Anders Tørresen