Valgkomiteens innstilling 2016

Regjeringens største ungdomsparti skal velge nytt sentralstyre på landsmøtet i Bergen den 17. – 19. juni 2016.Dette er laget som skal lede Unge Høyre mot valgseier i 2017.

Siden februar har valgkomiteen lett etter kandidatene som på best mulig måte vil bidra til å løfte Unge Høyre ytterligere et nivå. Valgkomiteen har lagt vekt på motivasjon, politisk teft og kunnskap, lederegenskaper, kommunikasjonsevner, arbeidsinnsats og engasjement i den enstemmige innstillingen som legges frem. Valgkomiteen har også lagt stor vekt på at laget som innstilles må utfylle hverandre på en god måte.

– Jeg er stolt av resultatet vi har kommet frem til. Vi har vurdert mange dyktige kandidater. De som er innstilt utgjør samlet   sett det beste laget Unge Høyre kan ha som et sentralstyre, og vi er overbevist om at dette er det laget som på best mulig       måte tar Unge Høyre til et høyere nivå frem mot Stortingsvalget i 2017, og som også kan bygge en sterkere organisasjon på     lang sikt, sier valgkomiteens leder, Mari Holm Lønseth.

– Laget innstillingen består av, er de største talentene i organisasjonene. Vi har vurdert kandidatene etter mange ulike faktorer. Vi har vært opptatt av å sette sammen et lag som kan utfylle hverandre på en god måte.  Hver av kandidatene har god kompetanse og bred erfaring individuelt, men samlet sett utgjør de det sterkeste laget vi kunne innstilt på. Det er helt sentralt for å sikre valgseier i 2017, samt lede Norges mektigste ungdomsparti.

Avtroppende sentralstyremedlem Mari Holm Lønseth har ledet valgkomiteen som for øvrig har bestått av Maria Göthner, Elise Loftheim, Peder Gjerstad og Mikael Persson.

Innstillingen favner bredt politisk, kandidatene innehar omfattende erfaring, samt at innstillingen også favner vidt geografisk.

Innstilt som leder: Kristian Tonning Riise (27) Hedmark

Kristian har de siste to årene vært leder for Unge Høyre. Kristian har som leder klart å befeste Unge Høyre som det sterkeste ungdomspartiet i samfunnsdebatten. Kristian har mange ideer for hvordan Unge Høyre kan videreutvikles som organisasjon, og har en sterk motivasjon for å være leder i en ny periode. Han har tidligere vært sentralstyremedlem i Unge Høyre, og har arbeidet som informasjonsrådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Kristian har også vært leder i Hedmark Unge Høyre. Kristian representerer Høyre på fylkestinget i Hedmark. Kristian vant også Elitekurset i 2009.

Innstilt som 1. nestleder: Sandra Bruflot (24) Buskerud

Sandra har de siste to årene vært første nestleder i Unge Høyre. Sandra er et stort politisk talent og er svært godt kjent i organisasjonen. I valgkampen i 2015 var hun en av Unge Høyres fremste debattanter. Sandra har mange ideer for hvordan organisasjonen kan videreutvikles etter den foregående toårsperioden. Sandra har tidligere vært fylkesleder i Buskerud Unge Høyre. Sandra representerer Høyre i fylkestinget i Buskerud. Sandra kom på andreplass på Elitekurset i 2013. Sandra studerer for tiden for å bli lærer ved HiOA.

Innstilt som 2. Nestleder: Kristoffer Gustavsen (24) Oslo

Kristoffer har de siste to årene vært andre nestleder i Unge Høyre. Han har tidligere stor erfaring fra Oslo Unge Høyre og Oslo Høyre.  Kristoffer har tidligere sittet i bystyret i Oslo, og har vært leder i Oslo Unge Høyre. Kristoffer er en sterk debattant, og har arbeidet med å videreutvikle Unge Høyres retorikk. Kristoffer vant Elitekurset i 2011. Han studerer jus ved UiO og arbeider for tiden i Geelmuyden Kiese.

Innstilt som sentralstyremedlemmer:


Jacob Mæhle (23) Hordaland
Jacob er for tiden fylkesleder i Hordaland Unge Høyre. Han har lang fartstid i Unge Høyre, og har tidligere vært politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Jacob er bystyrerepresentant i Bergen, og studerer for tiden sammenlignende politikk på Universitet i Bergen.


Syver Hanken (20) Møre og Romsdal/Hordaland
Syver er 20 år og kommer fra Ålesund.  Syver vant Elitekurset i 2013 og var tidenes yngste vinner av Elitekurset. Syver har også vært tidligere leder av Møre og Romsdal Unge Høyre. Syver er fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal, og studerer for tiden ved NHH.


Ragnhild  Berg Nilsen (20) Troms
Ragnhild er 20 år og er for tiden fylkesleder i Troms Unge Høyre. Ragnhild er i år deltaker på Eliteprogrammet. Ragnhild har fått stilling i et vikariat som politisk rådgiver for Europaminister Elisabeth Aspaker, hvilket hun tiltrer den 2. Juni 2016.  Ragnhild studerer jus på Universitetet i Tromsø.


Daniel Skjevik-Aasberg (22) Nordland/Oslo
Daniel er 22 år gammel og kommer fra Ballangen i Nordland. Daniel har lang fartstid i organisasjonen, og har vært fylkesleder i Nordland Unge Høyre, samt informasjonsrådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Daniel har vært deltaker på Elitekurset. Daniel studerer jus ved UiO.

Innstilt som direktevalgte til landsstyret:
Valgkomiteen har lagt vekt på erfaring, motivasjon og kunnskap i sin innstilling på to landsmøtevalgte landsstyrerepresentanter. Kandidatene som er innstilt har omfattende erfaring hva gjelder Unge Høyre som organisasjon. De er videre store politiske talenter. Valgkomiteen har innstilt på Jenny Clemet von Tetzschner (25) og Haakon Kvenna Veum (24).

Jenny har erfaring fra Oslo Unge Høyre hvor hun har vært fylkesleder i tre perioder. Hun sitter i dag i Oslo bystyre og studerer jus ved Universitetet i Oslo.

Haakon har vært leder i Akershus Unge Høyre i to perioder, og har tidligere vært ungdomssekretær i Akershus Unge Høyre.

Andre innstillinger:
Lovkomiteen: Emil Engeset (leder), Hannah Atic, Mathilde Tybring-Gjedde.

Desisjonskomité: Ine Marie Eriksen Søreide (leder) Torbjørn Røe Isaksen, Henrik Asheim, Paul Joakim Sandøy, Julie M. Remen og Mari Holm Lønseth.

Revisor: Deloitte

Ved spørsmål om innstillingen, ta kontakt med

Mari Holm Lønseth

Leder for valgkomiteen

Tlf: 400 00 178