Boliger folk har råd til

Unge Høyre vil redusere kravene til bygging, bygge ut infrastruktur de største byene og redusere kostnadskravet til studentboliger for at det kan bygges flere boliger.

De siste fire årene har boligprisene i Norge økt med 48,5 %. Det har ført til at stadig flere
sliter med å finne et sted å bo og med å få økonomien til å gå rundt. Mange ender opp
med store lån som kan bli et problem både for folk og for bankene dersom det blir
dårligere tider.

En av grunnene til prisstigningen er at det har blitt dyrere å bygge boliger. De nye
byggeforskriftene krever unødvendig høy standard på vanlige leiligheter, og det gir også
høye priser. Unge Høyre mener at det bør innføres lavkostnadsboliger med lavere, men
likevel god, standard slik at alle kan få et sted å bo, til en pris de har råd til.

En annen utfordring i boligpolitikken er at det stadig blir trangere om plassen i
storbyene. Likevel har vi ikke et arealproblem i Norge, vi har et reguleringsproblem.
Unge Høyre vil åpne opp for å bygge flere små leiligheter og for å bygge mer i høyden.
Samtidig må vi sørge for en bedre kollektivtransport slik at byene kan utvides i takt med
innflyttingen og befolkningsveksten.

For studenter er boligsituasjonen særlig kritisk. Høye priser og lite utbygging fører til at
også leieprisene stiger til værs. I august sto 15 000 studenter på venteliste til
studentbolig, likevel stilles det stadig strengere krav også til utleieboliger. Unge Høyre
synes ikke man skal være avhengig av å bo hos foreldrene mens man studerer. Derfor
må det bygges flere studentboliger, og kravene til utleieboliger må reduseres til
forsvarlig minstestandard.

Regjeringens boligpolitikk har vært en fiasko der ungdom og de med lavest inntekt får
det enda vanskeligere. Unge Høyre vil ha en ny boligpolitikk med boliger folk har råd til!

Unge Høyre vil:

 • Åpne for lavkostnadsboliger der kravene og reguleringene settes ned til en
 • minstestandard slik at prisene også kan reduseres.
 • Redusere kravet om universell utforming til 10 % på alle boliger under 100 kvm
 • på større boligprosjekter, slik at det kan bygges flere små boliger.
 • Gi dispensasjon fra kravet om heis på bygg med mer enn 3 etasjer for
 • studentboliger og renoveringsobjekter.
 • At kommunene skal fjerne lokale krav som begrenser størrelse og høyde på nye
 • boliger for å bruke arealet i byene best mulig.
 • Bygge ut skinnegående kollektivtransport og bedre infrastrukturen rundt de
 • største byene
 • Redusere kostnadskravet til studentboliger og tillate private utbyggere å bygge
 • studentboliger slik at det blir flere i pressområdene.
 • Redusere kravene til utleieboliger til kun å gjelde brannsikkerhet og forsvarlig
 • minstestandard.
 • Redusere antall offentlige innsigelsesinstanser og effektivisere
 • innsigelsesprosesser.
 • Drastisk redusere antall kommuner for å få en bedre arealplanlegging.
 • Omgjøre krav til 15 % egenkapital til en veiledende norm.
 • Stoppe krav om passivhusstandard, hvis nødvendig ved reservasjon mot EUs
 • direktiver på dette området.