Nei til valgfag i ungdomsskolen

Unge Høyre vil heller satse på at de nåværende fagene blir mer praktisk rettet enn å innføre nye valgfag i ungdomsskolen.

Regjeringen har lagt frem ny ungdomsskolemelding og et av forslagene der er å innføre valgfag i ungdomsskolen. Unge Høyre mener valgfag er et skritt i feil retning og ønsker heller å bruke skoletiden på å styrke undervisningen i de fagene man allerede har.

Skolens største viktigste jobb er å gi alle et godt grunnlag for å klare seg senere i livet. Da er det bekymringsfullt at 30 % av elevene faller fra den videregående opplæringen. Noe må gjøres med innholdet i skolen, men for de elevene som virkelige trenger hjelp er ikke valgfag løsningen.

Mangel på grunnleggende ferdigheter er en av hovedårsakene til at mange elever ikke fullfører videregående opplæring. Da må skolen bruke tiden på å lære dem nettopp dette. Valgfag fører til en mer ustrukturert skolehverdag, og tar bort verdifull tid fra andre fag. Dersom målet er å gjøre skolehverdagen mer interessant og spennende bør man gjøre dette innenfor de fagene man allerede har. Mange kommuner vil også oppleve at valgfagene er ressurskrevende, og trekker midler fra andre fag.

Unge Høyre mener skolen må prioritere det viktigste først og det viktigste er å sikre god undervisning i de fagene man allerede har.

Unge Høyre vil:

  • Stanse innføringen av valgfag i ungdomsskolen
  • Ha mer praktiskrettet pedagogikk i eksisterende fag