Reisebrev fra Kyiv

Andre nestleder i Høyres Studenter, Ivar Fossberg Aulie, har sammen med Daniel Lyngseth Fenstad og Jonas Økland vært i Ukraina for å levere biler og utstyr til de ukrainske styrkene gjennom Ukrainian Freedom Convoys. Les reisebrevet her:

Jonas Økland, Ivar Fossberg Aulie og Daniel Lyngseth Fenstad

Sammen med Daniel Lyngseth Fenstad og Jonas Økland har jeg, Ivar Fossberg Aulie, fått mulighet til å være med å levere biler og noe utstyr til de ukrainske styrkene gjennom Ukrainian Freedom Convoys. Et lite bidrag til vår allierte Ukraina, som står i fronten og kjemper en kamp for frihet og demokrati. Ikke bare er friheten deres truet, men deres rett til å eksistere som et selvstendig og udelelig land. Innsatsen som legges ned av ukrainske soldater er enorm, og tapperheten deres er inspirerende.

Vi har samtidig fått muligheten til å se Kyiv, og snakke med lokalbefolkningen og militære. Historiene deres gjør inntrykk. Det samme gjør minnelunden ved den historiske Majdan-plassen, der kampen for demokrati og frihet startet i 2014. Et hav av flagg og bilder som hver for seg markerer falne soldater. Unge mennesker, med mål og drømmer lik mange i vår egen organisasjon, men som i stedet har ofret seg for sitt eget lands fremtid. 

På baren Pink Freud kom vi i prat med en bartender på vår egen alder. Han kunne fortelle at han forberedte seg på at det snart er hans tur til å kjempe ved fronten. Han innså at han i år blir vernepliktig, etter å jobbet to år i Kyiv med trusselen fra russiske angrep hengende over seg. I løpet av samtalen gikk flyalarmen i Kyiv. Mens vi forberedte oss på å gå i skjul, enset verken bartenderen eller noen andre i lokalet alarmen. Han fortalte at etter to år med nærmest daglige flyalarmer, har han og resten av lokalbefolkningen blitt vant til å leve med trusselen om ulike former for angrep.

Mens vi kan reise hjem fra flyalarmer og drønn fra luftvernet, fortsetter deres liv. Enten som en sivilbefolkning som holder en hardt prøvet økonomi i gang, eller som soldater ved en brutal front. Vi har kunnet sove relativt trygt, blant annet på grunn av norsk-levert luftvern. Luftvern og andre militære bidrag redder ukrainske liv. Politikere her hjemme og i andre land, særlig enkelte ungdomspartiledere, behøver å minnes om at det er det dette handler om. 

Selv om de store overskriftene handler om stridsvogner, luftvern og ammunisjon, er bidraget fra ulike frivillige fra hele Europa en avgjørende støtte. På toget på vei til Polen kom jeg i snakk med en voksen dame. Hennes mann var ved fronten, samtidig brukte hun av sin egen tid til å lage kamuflasjenett til fronten. Hun kunne fortelle om at de begynner å bli slitne, krigen tærer på. Samtidig er viljen til å kjempe videre sterk, det handler tross alt om deres hjem, som hun fortalte det. 

Militært utstyr og biler er med på å gjøre hverdagen til ukrainske soldater litt tryggere. Organisasjonen vi har fått bidra gjennom, Ukrainian freedom convoys (UFC), drives av ildsjeler som er helt avhengige av støtte for å kunne ordne flere biler og utstyr. I UFC finner man folk i alle aldre og med ulik bakgrunn; bønder, advokater, forretningsdrivende og pensjonister. Felles for alle er at de deler et stort engasjement for Ukrainas frihetskamp. Og at de er villig til å bruke tid og ressurser for at mest mulig støtte skal komme frem til de som trenger den. Disse frivillige fortjener en enorm heder, men er samtidig avhengig av økonomisk støtte. For de som ønsker å bidra til dette kan dette gjøres gjennom Vipps til 860247 eller overføring til konto 1813 72 81259.

Med alt som foregår i verden er det dessverre lett å miste fokus vekk fra den ukrainske frihetskampen. Ukraina er ikke bare en brikke i et storpolitisk spill. De er et ungt demokrati angrepet av et autoritært og aggressivt Russland. Dette vanvittige og usiviliserte angrepet betaler ukrainske soldater og sivile prisen for. 

Inntil seieren kommer må vi alle bidra gjennom det vi kan, om det er et bidrag til en frivillig organisasjon eller å sikre mer støtte overføringer til Ukraina fra Norge. Vi har ikke tid til å tvile. Kampen for Ukrainas frihet foregår nå. 

Hilsen,
Ivar Fossberg Aulie