Storresolusjonskomiteens forslag er klart!

De siste månedene har Unge Høyres storresolusjonskomité jobbet med å utarbeide en storresolusjon om helse til Unge Høyres Landsmøte. Endelig er forslaget klart.

Komiteen ble satt ned av Landsstyret i januar 2024, og fikk i oppgave å skrive en storresolusjon om helsepolitikk.

Komiteen har bestått av Ingrid Storebø som leder, Elias Eide, Kine Ellingsen, Henrik von Tangen-Jordan og Tias Ødegård-Olsen. Rita Bøthun har fungert som sekretær og rådgiver for komiteen.

Hva har vi uten helsen i behold?

Resolusjonen tar for seg abortloven, abortnemndene, organdonasjon, folkehelse, eldreomsorg og strukturer i det norske helsevesenet.

God lesing!