Aktiv dødshjelp

Mennesker som lever sine siste dager, bør ha rett til å avslutte livet på den måten de opplever som verdig.

Aktiv dødshjelp er en prosess der en person får hjelp til å avslutte sitt eget liv. Mennesker som lever sine siste dager med store smerter og høy usikkerhet, får en rett til å avslutte livet sitt på den måten de opplever som verdig.

Dette kan skje på forskjellige måter, men fellesnevneren er at personen selv har bedt om å få avslutte livet sitt. Det er ikke lov å gi aktiv dødshjelp i Norge, men andre europeiske land som Sveits og Nederland tilbyr tjenesten.

Unge Høyre mener aktiv dødshjelp burde tillates i Norge. En stor del av menneskeverdet er at en har størst mulig kontroll over eget liv. Å ha kontroll over sitt eget liv innebærer også i særskilte tilfeller å ha rett til å avslutte sitt eget liv. 

Aktiv dødshjelp er ikke de samme som behandlingsbegrensing, som er tillatt i Norge i dag. Behandlingsbegrensning er å avslutte unødig livsforlengende behandling med den følge at pasienten ofte dør av grunnsykdommen. Ved aktiv dødshjelp får pasienten dødbringende medikamenter. 

Unge Høyre vil: 

  • Tillate aktiv dødshjelp