Aktiv dødshjelp

Mennesker som lever sine siste dager, bør ha rett til å avslutte livet på den måten de opplever som verdig.

Mennesker som lever sine siste dager med store smerter og høy usikkerhet, bør få muligheten til å avslutte livet sitt på den måten de opplever som verdig. Aktiv dødshjelp er ikke lov i Norge i dag, men det mener Unge Høyre at det bør bli.

En stor del av menneskeverdet er at en har størst mulig kontroll over eget liv. Å ha kontroll over sitt eget liv innebærer også i særskilte tilfeller å ha rett til å avslutte sitt eget liv. Aktiv dødshjelp kan skje på forskjellige måter, men fellesnevneren er at personen selv har bedt om å få avslutte livet sitt.  

Aktiv dødshjelp er ikke de samme som behandlingsbegrensing, som er tillatt i Norge i dag. Behandlingsbegrensning er å avslutte unødig livsforlengende behandling med den følge at pasienten ofte dør av grunnsykdommen. Ved aktiv dødshjelp får pasienten dødbringende medikamenter.

Unge Høyre vil: 

  • Tillate aktiv dødshjelp