Aktiv dødshjelp


Aktiv dødshjelp er ikke tillatt i Norge i dag. Unge Høyre mener aktiv dødshjelp burde tillates i Norge. En stor del av menneskeverdet er at en har størst mulig kontroll over eget liv. Å ha kontroll over sitt eget liv innebærer også i særskilte tilfeller å ha rett til å avslutte sitt eget liv. 

Aktiv dødshjelp er ikke de samme som behandlingsbegrensing, som er tillatt i Norge i dag. Behandlingsbegrensning er å avslutte unødig livsforlengende behandling med den følge at pasienten ofte dør av grunnsykdommen. Ved aktiv dødshjelp får pasienten dødbringende medikamenter. 

Unge Høyre vil: 

  • Tillate aktiv dødshjelp