Studenter ut i arbeid

For å finansiere den norske velferdsstaten, er vi helt avhengige av at Norges studenter kommer seg raskt ut i arbeid under og/eller etter endt utdanning.

Studier viser at 40 % av alle studentene som begynner på bachelorgrad ikke fullfører, og 20% av de som faktisk får graden, gjør ikke dette å normert tid. I tillegg har Norge Europas eldste studenter (29 år i gjennomsnitt).

Dagens utdanningssystem gir studentene et gunstig finansiert lån av Statens lånekassen. Dette medfører at norske studenter får utbetalt nesten 7.000 NOK i mnd. (10 mnd), i tillegg til at utdanningen i det vesentlige er gratis.

Ved å bestå en eksamen omgjøres deler av lånet til stipend. Det er dermed lagt inn et incentiv for å bestå eksamen. Dette støtter Unge Høyre.

Å begynne på en bachelor- eller mastergrad er både tungt og krevende. Statistikken viser også at det er bachelor- og mastergradstudenter som har høyest sannsynlighet for å droppe ut av studiene.

Det er viktig å motivere disse til å fortsette, samtidig som man skal belønne alle som tar høyere utdanning utenfor de tradisjonelle løpene gjennom en god stipend- og låneordning.

Dette må ses i sammenheng med at skolen skal gi elevene bedre veiledning ved studievalg, slik at eleven kan ta mer veloverveide valg. Unge Høyre mener derfor at rådgivingstjenesten må styrkes betraktelig, blant annet med etterutdanning og kompetanseheving.

For Unge Høyre er det viktig at studentene har gode muligheter til å få mer jobberfaring og mer kompetanse i studietiden. Likevel er det slik at over 25.000 studenter årlig får stipendet sitt redusert på grunn av for høy inntekt. For å stimulere til bedre kompetanse og erfaring vil Unge Høyre heve inntektsgrensen under studiet og fjerne formuestaket for studenter.

Unge Høyre vil:

  • At studenter ikke får redusert stipend pga. formue.
  • At studiestøtten skal utbetales i 11 måneder.
  • Heve inntektsgrensen for utbetaling av stipend.