Tilrettelegg for valgdeltakelse!

Unge Høyre tar avstand fra alle tanker om obligatorisk valgdeltakelse, og vil heller jobbe for bedre tilrettelegging for valgdeltagelse.

Valgdeltagelsen blant norsk ungdom mellom 18 og 24 år er urovekkende lav. Dersom man ikke foretar noen krafttak vil vårt land i enda større grad preges av at det ikke er innbyggerne, men fastgrodde politikere og byråkrater som styrer.

Unge Høyre tar avstand fra alle tanker om obligatorisk valgdeltakelse. I et demokrati er det grunnleggende at man også kan velge å avstå fra å benytte seg av sin stemmerett. Samtidig er det viktig at samfunnet legger til rette for at det skal være enkelt og meningsfylt å stemme.

Det finnes mange gode ordninger man kan prøve ut. Universitetet i Oslo har et valglokale for forhåndsstemming i kantinen på campus, dette er også en ordning som man bør vurdere for de videregående skolene. Unge Høyre ønsker ikke elektronisk stemmegivning, men heller å bringe valglokalet ut dit ungdommen er.

For å føle nytten av deltakelse i valg er det viktig med bred undervisning om valg, valgdeltakelse og demokrati i skolen. Fra barn går i barneskolen og frem til de skal stemme for første gang bør man jevnlig ha temaet oppe. Særlig er dette viktig i forbindelse med valg. Unge Høyre ser positivt på at skoler kan invitere politikere, både fra ungdomspartiene og moderpartiene. I tillegg bør skolen aktivt samarbeide med kommunen om besøk i rådhuset og kommunestyret.

For å sikre en høy valgdeltakelse i fremtiden ønsker Unge Høyre følgende:

  • at videregående skoler skal ha fasiliteter for forhåndsstemming i en periode før valget
  • at demokrati og beslutningsprosesser kommer mer aktivt inn i skolen
  • å oppfordre til valgdeltakelse blant unge og befolkningen for øvrig