Dette ble vedtatt på Landsstyremøtet i Januar

Landsstyret i Unge Høyre har avholdt årets første møte på Høyres Hus i Oslo. Temaet for landsstyremøtet var Samferdsel, men vi tok også også tiden til å diskutere monarkiet.

Fra Landsstyremøte i januar Foto: Unge Høyres Landsforbund

Samferdsel som bygger Norge

Resolusjonsdebatten ble innledet av Bjørne Grimsrud, som er administrerende direktør i transportøkonomisk institutt.

Det er mange utfordringer i samferdselspolitikken. For å sikre gode kollektivløsninger og trygge veier er det viktig at man tenker hva som er samfunnsmessig lønnsomt. I tillegg er det viktig at samferdselssektoren er med på det grønne skiftet, og bidrar til å dra ned Norges klimagassutslipp.

I storresolusjonen Samferdsel som bygger Norge, vedtok Landsstyret en rekke prinsipper for norsk samferdselspolitikk. I tillegg inneholder den en rekke tiltak som sikrer økonomisk bærekraft og grønn omstilling i samferdselssektoren.

Bjørne Grimsrud ved transportøkonomisk institutt

Raskere frem og monarkiet

I tillegg til storresolusjonen vedtok også Landsstyret at de ønsket å sikre tryggere (og raskere) veier i Norge. Blant annet ved å innføre progressive trafikkbøter og å gi politiet mulighet til å beslaglegge og auksjonere bort kjøretøy ved alvorlige lovbrudd, slik man gjør i Danmark.

Fra Landsstyremøtet i Januar 2024

I tillegg vedtok Landsstyret en uttalelse mot abdikasjon av monarker. Unge Høyre står fast ved at monarkiet er en styrke for demokratiet vårt. Vi mener samtidig at kongelige ikke skal kunne gå av når det passer dem. Som vår egen Kong Harald selv sa «Jeg har avlagt en ed til Stortinget, og den varer livet ut».