Dette ble vedtatt på Landsstyremøtet i November

Landsstyret i Unge Høyre har avholdt årets siste møte på Høyres Hus i Oslo. Temaet for landsstyremøtet var familiepolitikk, og hvordan man kan bidra til at det fødes flere barn.

Unge Høyres Landsstyre under November-LS 2023

Hva er Landsstyret?

Unge Høyres landsstyre (LS) er partiets høyeste organ mellom og består av sentralstyret, fylkeslederne og to landsmøtevalgte medlemmer. Landsstyret møtes flere ganger i løpet av året for å behandle organisatoriske saker og for å diskutere og vedta ny nasjonal politikk. Alle fylkesforeninger kan sende inn forslag til resolusjoner som skal behandles, og en resolusjonskomité foreslår hvilke av disse som skal behandles.

Vi trenger flere barn

Hovedfokuset denne helgen var å finne ut av hvordan Norge kan få opp fødetallene våre. Vi brukte derfor mesteparten av tiden på å behandle resolusjonen Tilrettelegge for at flere får barn. Resolusjonen var basert på en rekke av resolusjonene som fylkesforeningene sendte inn, med noen velvalgte tiltak fra resolusjonskomiteen.

Debatten ble innledet av Rannveig Kaldanger Hart, som jobber som seniorforsker ved senter for fruktbarhet og helse i FHI.

Les resolusjonen her:

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby under resolusjonsdebatten

De viktigste punktene som ble vedtatt fra resolusjonen var:

  • Øke engangsstønaden til 2G
  • Øke stipendet til studenter med barn
  • Sikre barnefamilier under 30 år ekstra gunstige lånevilkår i boligmarkedet.

Mer kunnskap om jødeforfølgelsen

Det andre vi vedtok under landsstyrehelgen var en uttalelse om det økende jødehatet i Norge. Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på de gjenværende 1500 norske jødene. Spesielt ettersom antisemittismen i Norge har økt etter at konflikten i Israel har eskalert seg.

Forebygging forutsetter en tidlig innsats. Derfor vedtok et enstemmig landsstyre at alle 10.klasser i Norge skal dra på klassetur til Auschwitz-Birkenau. På den måten kan alle norske 10.klassinger se hva som er igjen av leiren, og se med egne øyne hva som skjedde under andre verdenskrig.

Les uttalelsen her:

Fylkesleder i Vestland Unge Høyre, Sondre Hillestad, holder innlegg under resolusjonsdebatten.

Temaet for Januar-LS er…

Temaet for hvert Landsstyremøte velges av sentralstyret. Temaet for neste Landsstyremøte er Samferdsel, og vi gleder oss til å finne nye måter vi kan få folk raskere frem og tryggere hjem.

Psst… Har du noen forslag til god samferdselspolitikk? Send dem inn her!