En massiv satsing på forsvar og et tydelig ja til ytringsfriheten

Unge Høyre har avholdt årets første landsstyremøte i Oslo. Tema for helgen var forsvar og beredskap, med et lite dryss av ytringsfrihet på slutten av helgen.

Hva er landsstyret?

Unge Høyres landsstyre (LS) er partiets høyeste organ og består av sentralstyret, fylkeslederne og to landsmøtevalgte medlemmer. Landsstyret møtes flere ganger i løpet av året for å behandle organisatoriske saker og for å diskutere og vedta ny nasjonal politikk. Alle fylkesforeninger kan sende inn forslag til resolusjoner som skal behandles, og en resolusjonskomité foreslår hvilke av disse som skal behandles.

Her kan du se en oversikt over alle medlemmene i landsstyret→

Fra NATOs militærøvelse Trident Juncture i Norge i 2018. (Foto: Public Domain)

Et forsvar for fremtiden

Størsteparten av helgen gikk til å behandle en storresolusjon om fremtidens forsvar. Resolusjonen var basert på resolusjoner skrevet av Hordaland og Akershus Unge Høyre, og Unge Høyres internasjonale utvalg. Den tydelige beskjeden fra Landsstyret var at Norge trenger mer og bedre forsvar i fremtiden.

Som innledning til debatten ble det servert litt faglig påfyll i form at et foredrag fra Arne Bård Dalhuag, tidligere sjef for Forsvarsstaben og observatør for OSSE i Donbas-regionen i Ukraina. 

Unge Høyres-leder Ola Svenneby under resolusjonsdebatten om forsvar og beredskap. (Foto: Unge Høyre)

Det aller viktigste vedtaket fra helgen var en forventning om at Norge legger en tydelig plan for hvordan man skal nå NATOs 2%-mål til forsvarsinvesteringer. Et vedtak som også skulle være med å prege debatten som kom senere om hvorvidt NATO burde øke fra to til tre prosent – et forslag som tilslutt falt. 

Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare Norges rike, og de frihetene vi her hjemme tar for gitt. I løpet av forsvarsdebatten ble det og vedtatt at Unge Høyre ønsker en felles kommandostruktur med Sverige og Finland for å bedre sikre oss mot frihetsberøvelse – særlig i nordområdene. 

Les resolusjonen her:

(Foto: Unge Høyre)

Ytringsfriheten i fokus

En av de aller viktigste frihetene vi har i Norge er ytringsfriheten. Agder Unge Høyre ønsket å lufte en debatt om sensur – og brukte romanen «Albertine» som eksempel. Romanen har vært sensurert i 136 år på grunn av bokens beskrivelser av samfunnets forhold til prostitusjon, noe som på den tiden var et svært tabubelagt tema. Boken var også en av de utløsende årsakene til at offentlig prostitusjon ble avskaffet i 1888.

Ingen skal ha kontroll på hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for offentligheten. Ved å formelt oppheve sensuren av romanen “Albertine” sender vi et signal om at Unge Høyre slår ring rundt publikasjonsfriheten.

Derfor stilte et samlet landsstyre seg mot sensur og ønsket ytringsfriheten fortsatt velkommen. Les uttalelsen her:

Nicolai Østeby, Ingrid Storebø og Emma Erlandsen fra sentralstyret. (Foto: Unge Høyre)

Temaet for landsstyret i april er…

Det er liten tvil om at forsvar og beredskap er et politisk område som engasjerer mange i Unge Høyre, noe som resulterte i gode og saklige debatter. På neste landsstyremøte skal vi behandle et annet populært tema – nemlig arbeids- og sosialpolitikk!

Har du forslag til
ny arbeids- og sosialpolitikk?