Nyvalgt ledertrio i HS Kvinneforum!

Landsstyret lyste i august ut ny ledertrio til Høyres Studenters Kvinneforum. Rollene gjør at man aktivt får delta i HS, bli med på å utvikle politikk, og sette likestillingssaker på dagsordenen. Den nye ledelsen er nå valgt av Landsstyret.

Bli bedre kjent med det nye styret her!

Leder: Susanne Ulven Børsum (22), DKSF

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Per dags dato jobber jeg i JURK – Juridisk rådgivning for kvinner.

Hva er din hjertesak?

Min hjertesak er psykisk helse – jeg ønsker spesielt å bedre psykologtilbudet, særlig på universiteter/høyskoler og i barnevernet.

Hva gleder du deg mest til i forumet?

Jeg gleder meg mest til å utvikle og få gjennomslag for god kvinnepolitikk, samarbeide med et godt styre og rette fokuset i Høyres studenter enda mer mot likestillings- og kvinnesaker.

1. nestleder: Oda Oline Omdal (19), HS Agder

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer psykologi ved Universitetet i Oslo.

Hva er din hjertesak?

Min hjertesak er mer forskning på kvinnehelse og flere lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Hva gleder du deg mest til i forumet?

Jeg gleder meg til å lære mer om moderne likestilling og å få møte masse kule folk!

2. nestleder: Helene Sundsli (23), HS Agder

Utdanning/Jobb:

Akkurat nå tar jeg en master i statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder.

Hva er din hjertesak?

Min hjertesak er hovedsakelig det å få flere unge kvinner opp og frem. Spesielt når det kommer til arbeidslivet. Og selvfølgelig er kvinnehelse noe som alltid har en spesiell plass, noe jeg tror vi i forumet i stor grad har ambisjoner om å jobbe med.

Hva gleder du deg mest til i forumet?

Jeg ser frem til å lære mer og bli inspirert til å være en bidragsyter i politikkutforming. Å være i et forum med flinke mennesker er kjempegøy da vi brenner for det samme, og jeg har stor tro på at vi kan klare å få flere kvinner inn i politikken.

Oppdatering: Fra 16. januar 2023 er Oda Oline Omdal fungerende leder i HS Kvinneforum.