Landsmøtet 2018

Oppdatering: Fristen for å melde seg på som deltaker til Landsmøtet har nå gått ut, men du kan fortsatt få mer informasjon om hvordan du kan påvirke politikken. 

Landsmøtet er Høyres Studenters høyeste organ, og avholdes hvert 2. år. 16.-17 juni i år er vi klare for tidenes landsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen. Det skal vedtas et prinsipprogram, et justisprogram og en rekke annen god politikk. Det skal også velges et nytt Arbeidsutvalg og to direktevalgte til Landsstyret. Denne gangen har vi valgt å inkludere hele organisasjonen slik at selv om du ikke har klart å få deg delegatplass, vil du fortsatt kunne møte som observatør. Alle observatører vil ha tale- og forslagsrett, og dermed kunne delta aktivt i debatten for å påvirke de endelige vedtakene.

 Programmer

August 2017 satte Landsstyret ned to programkomiteer til å utforme forslag til program. Forslagene er nå lagt frem, og resultatet kan du se under. Det er fortsatt mulig å påvirke politikken i programmene gjennom lokalforeningen. Sitter du med en god idé som burde bli ny HS-politikk? Da kan du skrive en resolusjon! Mer informasjon endringer til programmet og resolusjonsskriving får du av lederen i din lokalforening.

Forslag til prinsipprogram 2018

Forslag til justisprogram 2018

Valg

Kunne du tenke deg å stille til sentrale verv? Les mer om hva det innebærer og hvordan du kan søke her!

Vil du vite mer?

Trykk her om du vil motta informasjon om hvordan du kan delta eller påvirke politikken på årets landsmøte!