Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Høyres Studenters Landsmøte 16.-17. juni på Gardermoen.

Ber om innspill og søknader

Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på arbeidsutvalg, direktevalgte landsstyrerepresentanter og desisjonskomité.

Alle innspill og søknader skal sendes til valgkomiteen på e-post valg@hoyrestudent.no. Frist for å sende innspill eller søknad er søndag 29. april. Komiteen gjør oppmerksom på at informasjonen rundt søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun går til valgkomiteen, og ingen andre.

Om vervene

Arbeidsutvalget er Høyres Studenters daglige ledelse. De har ansvaret for driften av organisasjonen mellom alle møter i Landsstyret og Landsmøtet. De møtes omtrent én gang i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med politisk rådgiver. Det er en del reisevirksomhet og de som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge og møte medlemmer over hele landet. Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere og to au-medlemmer. Leder sitter også i Unge Høyres sentralstyre og Høyres sentralstyre.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter sitter uavhengig av lokalforeningene og Arbeidsutvalgets representanter i landsstyret. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Høyres Studenter både politisk og organisatorisk. Landsstyret møtes fire ganger i året.

Desisjonskomiteen består som regel av tidligere ledere. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Høyres Studenter gjør, og fungerer som en kontrollmekanisme.

Har du flere spørsmål om vervene? Ta kontakt med politisk rådgiver på info@hoyrestudent.no

Tilbake til forsiden