Reisebrev fra Stockholm  

Leder Erlend Uthaug og internasjonalt ansvarlig Dina Solbakken var 24.-25. april i Stockholm for å delta på den svenske tenke-tanken Timbro sitt arrangement, samt rådsmøte i Centre Right European Association for Students (CREAS). Her kommer et forsinket reisebrev.  

I slutten av april deltok jeg, Dina Solbakken, sammen med Erlend Uthaug på et veldig spennende arrangement i regi av våre nære samarbeidspartnere i CREAS. Første dagen fikk vi muligheten til å delta på et arrangement hvor ulike liberale tenketanker fra 6 forskjellige nord-europeiske land hadde skrevet et politisk manifest basert sentrums høyre-visjon om fremtiden for den Europeiske Union (EU).  

Landene fra tenketankene bestod av Timbro fra Stockholm, Civita fra Norge, CEPOS fra Danmark, EVA fra Finland, Institute of Economic Affairs fra England, og Lithuanian Free Market Institute fra Litauen.  

Det var mange spennende diskusjoner under arrangementet, hvor EUs kjerneverdier og dens betydning for fremtiden stod i sentrum. Det var blant annet norske representanter i panelene, som Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen, og Mathilde Fasting fra Civita.  

På kvelden var det en hyggelig middag sammen med flere av medlemmene fra CREAS-landene, sponset av Konrad Adeneuer-Stiftelsen. Det ga goder muligheter for å bli bedre kjent med representantene i CREAS.  

 
Dagen etter var det duket for rådsmøte i CREAS, hvor hver av medlemslandene hadde representanter og observatører til stede. Det ble holdt foredrag, vedtatt nye lover, og noe av det viktigste vi gjorde var å velge nye viseformenn (styremedlemmer). Jeg, Dina Solbakken, hadde æren av å bli valgt på vegne av Høyres Studenter.  

Jeg takker for støtten CREAS har gitt meg, og jeg er svært motivert til å bygge opp organisasjonen og drive med politisk arbeid rettet mot Europeisk samarbeid.  

Vi takker for det vellykkede møtet og ser frem mot neste gang!  

Dina Solbakken, Internasjonal ansvarlig i Høyres Studenter