Valgkomiteens innstilling til HSLM er klar!

Siden februar har valgkomiteen lett etter kandidatene som på best mulig måte vil bidra til å lede Høyres Studenter videre. Valgkomiteen har lagt vekt på kandidatenes politiske teft, kunnskap og kompetanse, lederegenskaper, organisasjonserfaring, dedikasjon og motivasjon i den enstemmige innstillingen som legges frem. Valgkomiteen har også lagt stor vekt på at innstillingens medlemmer skal utfylle hverandre og utgjøre et godt team. 

Valgkomiteen er fornøyd

Lederen av valgkomiteen, Carl Christian Grue Solberg, er veldig fornøyd med laget som er innstilt til å lede Høyres Studenter den kommende perioden.  

Lederen av valgkomiteen, Carl Christian Grue Solberg

«Valgkomiteen har i år hatt en spesielt krevende oppgave. Rekordmange dyktige kandidater har stilt seg til disposisjon, noe vi tar som et vitnesbyrd om at det gror godt i organisasjonen. Det er aldri lett å velge mellom gode kandidater, men vi er av den oppfatningen at vi har satt sammen et sterkt lag med komplementære ferdigheter. Valgkomiteen har enstemmig samlet seg bak en samling mennesker vi er overbeviste om at vil være i stand til å ta organisasjonen til nye høyder! 

sier Carl Christian Grue Solberg

Ivar Aulie er innstilt som ny leder i Høyres Studenter

Som leder er Ivar Aulie innstilt. 

Ivar Aulie er innstilt som leder i Høyres Studenter

«Det var ikke vanskelig for valgkomiteen å samle seg bak Ivar som leder. Han skisserte under intervjuene et spennende politisk prosjekt valgkomiteen er overbeviste om at vil skape engasjement i organisasjonen. Dessuten er vi overbeviste om at Ivars sterke politiske kompetanse i kombinasjon med hans gode mellommenneskelige egenskaper vil tjene organisasjonen godt. Ivar har erfaringen, egenskapene og kompetansen som skal til, og er moden for denne oppgaven.»  

sier Carl Christian Grue Solberg

Valgkomiteen har bestått av Carl Christian Grue Solberg (leder), Erik Finnes og Marthe Johannessen.  

«Vi er stolte av å kunne presentere denne innstillingen. Høyres Studenter har utviklet seg mye de siste årene, og nå er tiden moden for ny utvikling. Valgkomiteen er ikke i tvil om at de som utgjør innstillingen vil evne å sørge for dette. Med kraft, vilje, og mot skal organisasjonen videre, og dette er de rette menneskene til å lede det arbeidet.  

Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke Erik og Marthe, på vegne av Høyres Studenter og meg selv personlig, for deres tid, engasjement og dedikasjon. De kan med hevet hode konstatere at de har gitt verdifulle bidrag til organisasjonens videre fremgang.»

avslutter Carl Christian Grue Solberg

Innstillingen på nytt arbeidsutvalg 

Leder: Ivar Fossberg Aulie 

1. nestleder: Kaia Bergeland Kjos 

2. nestleder: Kjersti Mjelde 

Internasjonalt ansvarlig: Marcus Borgersen Bringaker 

AU-medlem: Petter Hov Jacobsen 

Innstilling til medlemmer av Landsstyret 

Medlem: Fredrik Brogstad  

Medlem: Sjur Oskar Korsæth 

Høyres Studenters Kvinneforum 

Leder: Mathea-Mari Glittenberg 

Desisjonskomite 

Til desisjonskomiteen innstilles enstemmig:  

Leder: Andreas Oftedal 

Medlem: Marte Seland 

Medlem: Erlend Uthaug 

Revisor 

Deloitte 

Ved spørsmål om innstillingen, ta kontakt med 

Carl Christian Grue Solberg 

Leder for valgkomiteen 

Tlf: 97622185