Russegjennomslag under Akershus Høyres årsmøte

Mens opposisjonen i Akershus bruker tid på forbud og i praksis fjerne russetiden, vedtok Akershus Høyres årsmøte tiltak for en bedre og mer inkluderende russetid.

Delegasjonen til Unge Høyre under Akershus Høyres årsmøte 2024.

Forrige helg deltok Akershus Unge Høyre på Akershus Høyres årsmøte. Her stilte vi med 13 delegater fra lokalforeningene og fra fylkesforeningen. Vi markerte oss på talerstolen, og sikret oss en rekke gjennomslag – blant annet resolusjonen vår om russetiden.

Vi har sett flere eksempler på politikere og Viken fylkeskommune som tror å pålegge unge reguleringer og forbud, vil føre til mer inkludering. Effekten på tiltakene, derimot, gjenstår vi å se. Avgangsmarkeringen er tradisjon for norske elever og skal forbli en feiring for og av russen.

Akershus Unge Høyre har lenge kjempet for en bedre russetid, uten unødvendig involvering av fylket og kommuner. Allerede i fjor kunne vi se flere av våre medlemmer i lokalaviser ta ordet for saken, samtidig som at vi fikk gjennomslag for uttalelsen «Russetiden er elevenes fest, ikke politikernes» sentralt i Unge Høyres landsstyre. Det er derfor ekstra stas å få gjennomslag for resolusjonen vår om en bedre russetid i voksen-Høyre!

Mobbing og isolering er problemer som oppstår i løpet av hele skoleløpet – ikke de siste månedene før vitnemålsutdelingen. Arbeidet fylket og kommuner kan gjøre, er å gi alle som er russ flere muligheter til å samles, for eksempel ved å arrangere russekroer på utesteder med 18 års aldersgrense, eller gjøre det lettere for russen å leie lokaler. I tillegg skal fylket gå i dialog med kommunene for å at de skal legge til rette for at russebusser kan parkeres på anviste steder. Når man vet hvor russen oppholder seg, vil det bli lettere for russ som ikke er på buss å kunne feire sammen med andre avgangselever. Det skal legges til rette for økt sikkerhet på arrangementene.

Gjennomslag på studentpolitikk og KI

På årsmøtet fikk vi også gjennomslag rundt bruk av KI i skolen og å gjøre Akershus til fremtidens studentfylke.

  • Vi vedtok enda en resolusjon fra Akershus Unge Høyre om å styrke Akershus som et studentfylke. Det innebærer å skape gode studentmiljøer som legger til rette for variert utdanning, samarbeid med næringsliv og muligheter for studenter å bo i hele fylket.
  • Endringsforslagene våre på KI, fikk også gjennomslag. Alle elever i Akershus skal få opplæring i bruk av KI, slik at de er forberedt på en framtid hvor KI vil være en stor del av hverdagen. Samtidig skal vi passe på at de får innføring i god kildekritikk og at de blir oppmerksomme på farene ved bruk av KI.

«Prosessen fram mot Akershus Høyres årsmøte har vært krevende, men utrolig gøy! Jeg har sittet i resolusjonskomiteen, hvor vi har diskutert og skrevet mye god politikk. Unge Høyre var heldige som fikk gjennom flere resolusjoner, og disse skapte god debatt under årsmøtet. Det er alltid gøy å utfordre de voksne i Høyre på temaer som russetid og studentliv; der tror jeg de kan lære noe av oss også!»

Alexandra Hesla-Halvorsen

Politisk leder for Akershus Høyres årsmøte 2024 og AU-medlem

Unge Høyre-benken: