Nå kan du søke HS-akademiet 2024!

Vil du delta på Høyres Studenters mest prestisjetunge skoleringsprogram? Ønsker du å bidra til organisasjonens fremtidige vekst og utvikling? Søk på HS-akademiet i dag for mulighet til å vinne en delegatplass til Høyres Landsmøte i 2025.

HS-generalene Dina og Kaia

HS-akademiet er Høyre Studenters mest prestisjetunge skoleringsprogram, og er ment for deg som ønsker å bidra til organisasjonens fremtidige vekst og utvikling. Gjennom programmet vil de håndplukkede kandidatene bli skolert og testet i ledelse, organisasjonsarbeid og politikk, samt både muntlige og skriftlige ferdigheter. 

Slik søker du

Det eneste formelle kravet som foreligger er at søker må være betalende medlem av Høyres Studenter, og at du må kunne delta på akademiet i Oslo 8.-10. mars 2024.

Første del av søknadsprosessen er anonyme skriftlige oppgaver, hvor søknadsfrist er 04.02.2024 kl 23:59. I andre del, hvor de beste skriftlige oppgavene blir trukket ut, vil kandidatene gjennomgå muntlige intervjuer hvor vi også tar i betraktning motivasjonsbrevet dere har skrevet. Basert på en helhetlig vurdering av kandidatenes prestasjoner og bakgrunn vil de best egnede kandidatene trekkes ut. Til slutt skal fire personer stå igjen. Disse vil offentliggjøres innen utgangen av februar.  

Søknaden din skal inkludere svar på 3 oppgaver og et motivasjonsbrev. De to første oppgavene skal være på maks 1 side per oppgave, den siste skal være maks en setning. Alle oppgavene må svares på.

Linjeavstand 1,5. Skriftstørrelse 12. Skrifttype: Arial eller Times New Roman. Legg alle oppgavene i felles dokument. Motivasjonsbrevet legge ved separat. 

Kvalifiseringsoppgaver 2024:

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i Høyres alternative statsbudsjett for 2024 (https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-for-2024/), velg et forslag du er uenig i og argumenter hvorfor du er uenig. 

Maks en A4 side

Oppgave 2 

Skriv et innlegg til talerstolen på Høyres Studenters Landsmøte om en viktig sak for deg innen helse eller justis. 

Maks en A4 side

Oppgave 3

Foreslå et slagord for Høyre i valgkampen 2025.

Maks 1 setning

Vinneren av HS-akademiet får en delegatplass til Høyres Landsmøte (HLM 2025).

Kvalifiseringsoppgaver og CV sendes til elite@hoyrestudent.noFristen for å søke er 04. februar 2024.

Lykke til!

Dina og Kaia
HS-generalene