Søk på talentprogrammet 2024!

Har du lyst å utfordre deg selv og lære mer om politikk, kommunikasjon og ledelse? Vil du gå i fotsporene til tidligere talenter fra Akershus? Da må du søke talentprogrammet!

Talentbarna 2023.

Hva er talentprogrammet?

Hvert år arrangerer Akershus Unge Høyre et prestisjefylt talentprogram der målet er at deltakerne skal utvikle en dypere forståelse for politikk og organisasjon. Ved å delta på programmet, tilegner man seg kunnskaper og erfaringer som vil komme til nytte i rollen som ungdomspolitiker og senere i arbeidslivet. Opplegget består av foredrag, caseoppgaver og bedrifts- og organisasjonsbesøk. Deltakerne vil også bli tildelt en ekstern mentor som følger dem gjennom talentprogrammet.

I år er det Henrik von Tangen-Jordan og Sofia Zalmai som leder talentprogrammet!

Hvordan søker jeg?

Du må gjennom en søknadsprosess for å kunne delta på talentprogrammet. Denne består av et motivasjonsbrev på maks 1 side og oppgavesettet som vist nedenfor. Ingen av oppgavene skal være lenger enn én side, og de skal leveres i samme Word-dokument. Bruk skrifttypen Times New Roman i størrelse 12 og med 1,5 i linjeavstand. Oppgaven og motivasjonsbrevet skal behandles anonymt, og du skal derfor ikke føre opp navnet ditt.

Søknadsfristen går ut fredag 29. desember kl. 23.59. Motivasjonsbrevet og oppgavebesvarelsene skal sendes til akershus@ungehoyre.no.

Oppgaver

Oppgave 1– Leserinnlegg

Skriv et leserinnlegg om et valgfritt tema til Aftenposten SI;D eller VG. Kreativitet belønnes. Maks én side. 

Oppgave 2– Tale og debatt

Tema for landsmøte i år er “Norges største problemer de neste 10 årene”. Skriv et debattinnlegg du kunne fremført fra talerstolen. Innlegget skal ha en varighet på maks to minutter.  

Oppgave 3– Organisasjon

Akershus UH fikk 5.122 stemmer under skolevalget i år. Du er lokalforeningsleder og skal legge en plan for hvordan du kan nå ut til disse potensielle medlemmene. Maks én side. 

Alle oppgavene og motivasjonsbrevet skal leveres i samme dokument.

Dato for samlinger

Talentgeneralene, Henrik og Sofia, legger mye tid og innsats i programmet. Som deltaker forventes det derfor at du er med på samtlige av samlingene, inkludert feltbesøket. Med unntak av den siste samlingen og feltbesøket, vil alle finne sted i Oslo på dagtid i helger. Finalesamlingen vil foregå over to dager på Sundvolden hotell, og feltbesøket vil trolig finne sted på ettermiddagen i en ukedag. Du får politisk fravær for å delta på feltbesøket om det skulle være nødvendig.

Vi ber søkere om å holde av følgende datoer:

hele dagen 28. januar og 3. mars. Finalehelg 16.-17. mars. I tillegg kommer 2 kveldssamlinger, dato tbd

 • Første samling: Søndag 28.januar
 • Andre samling: Søndag 3. mars
 • To kveldssamlinger: TBA
 • Finalehelg: 16.- 17.mars
 • Bedriftsbesøk: TBA

Merk at endringer kan forekomme, feltbesøk og kveldssamlingene vil bli lagt inn i datoplanen så fort det er bestemt tid og sted.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål til oppgavene eller annet knyttet til talentprogrammet, er det bare å ta kontakt.

 • Sofia Zalmai: sofiazalmai@gmail.com
 • Henrik von Tangen-Jordan: henrik@vontangenjordan.no
 • Dina Solbakken, fylkessekretær: dinsol@hoyre.no

Lykke til!

Tidligere vinnere av Akershus Unge Høyres talentprogram

Vinner i 2023 Ingrid Isnæs med talentgeneralene Kristin Snortheim og Martin Strømme.
 • 2023: Ingrid Isnæs
 • 2022: Fredrik Wessel-Berg
 • 2021: Agnes Jansson
 • 2020: Martin Strømme
 • 2019: Herman Kapaasen
 • 2018: Sebastian Eliasen Eike
 • 2017: Andreas Aschim Næsheim
 • 2016: Frigg Winther Rugset
 • 2015: Thorvald Thorssønn Dommerud
 • 2014: Emma Øyen
 • 2013: Gaute Kandal Hoel
 • 2011 og 2012: Ingen vinnere