Søk på Oslo Unge Høyres Talentprogram 2024!

Talentprogrammet er det mest lærerike og krevende skoleringstilbudet Oslo Unge Høyre tilbyr. Her blir deltakerne grundig skolert i emner som politikk, ideologi, mediehåndtering, ledelse og organisasjon.

Årets talentprogram vil bli avholdt i perioden mellom februar og april med to helgesamlinger. Det forutsettes at søkeren kan delta på begge helgesamlingene, og lørdagssamlingen. Den siste helgen vil det kåres en vinner, en som har vist utvikling, samarbeidsvilje og lærervilje. 

Første helgesamling foregår 23. februar – 25. februar

Lørdagssamlingen foregår 09. mars

Andre helgesamling foregår 5. april – 7. april

Talentprogrammet ledes i år av Maria Munkhaug og Elisabeth Hekneby som begge sitter i Arbeidsutvalget til Oslo Unge Høyre. 

Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan søke. Talentprogrammet passer for både nye og mer erfarne medlemmer. Det viktigste er at du er motivert og villig til å lære noe nytt.

Følgende skal leveres i søknaden:

Motivasjonsbrev:

Skriv et motivasjonsbrev på mellom 0,5 til 1 side der du forteller om hvem du er og hvorfor du søker TP. Her kan du også fortelle om ambisjoner og mål i foreningen fremover. 

Kvalifiseringsoppgaver:

I tilleg skal du svare på 4 kvalifiseringsoppgaver.

Oppgavene finner du her!

Oppgavene skal skrives i Times New Roman med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. 

Motivasjonsbrev og kvalifiseringsoppgavene sendes, som pdf, til andsve@hoyre.no innen 1. januar klokken 23:59. Alle besvarelsene vil bli rettet anonymt og alle søkere vil bli kalt inn til et intervju. 

Dersom du har noen spørsmål, må du ikke nøle med å ta kontakt med Maria eller Elisabeth. 

Maria Munkhaug: 412 02 274

Elisabeth Hekneby: 468 41 166

Lykke til!