Representantskap 25. oktober 2023

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Resolusjonene som skal behandles finner du her!
Endringsforslag kan sendes inn her!

Resolusjonskomiteen innstiller på å behandle tre resolusjoner og følgende behandlingsrekkefølge:

– Mer treffsiker ordninger for familier som trenger det!
– Mer makt til familiene
– Et barnevern for morgensdagens utfordringer