Håvard og Nicolai har vært på rådsmøte i Zagreb!

Forrige uke dro Håvard og Nicolai fra sentralstyret på Rådsmøte med YEPP i Zagreb. Der vedtok de politikk sammen med de internasjonale søsterpartiene våre.

Kroatia, landet med vakre strender, gode fotballspillere og nydelig sommervær. Eller det var hvertfall der forventningene lå i det Nicolai og Håvard pakket kofferten hjemme i Oslo. Realiteten som møtte Unge Høyres reisende var heller det stikk motsatte, og kunne om noe minne om en ekstra våt høstdag i Bergen.

Etter en lengre sommer som inkluderte både valgkamp, debattcamp og sommerleir var det igjen dags for et møte i Unge Høyres europeiske paraplyorganisasjon, YEPP (Youth European Peoples Party). I juni hadde det vært kongress (les: landsmøte-ish) og forventningene var derfor store til første møte under ny ledelse.

Forventningene ble i stor grad kommet i møte. Møtet var godt organisert, på tiden og stemningen var god. Et «klassisk» møte i YEPP kan fort preges av stor politisk uenighet, eller enda større uenighet om person. Ingen av disse konfliktlinjene var til stede ved dette rådsmøte, og den politiske behandlingen gikk pent for seg.

Håvard holder innlegg under resolusjon om landbrukssubsidier. Foto: Akos Kaiser / YEPP.
Håvard holder innlegg under debatten om landbrukssubsidier. Foto: Akos Kaiser / YEPP

Unge Høyre fremmet ingen egne resolusjoner til dette rådsmøte, men hadde dog flere endringsforslag på bordet. Blant annet leverte vi endringsforslag på en resolusjon fra vårt kroatiske søsterparti, MHDZ, som omhandlet økonomien til familier i etableringsfasen. I godt samarbeid med våre kroatiske venner kom vi frem til et gjennomgående endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.

I tillegg til den kroatiske resolusjonen støttet Unge Høyre vårt svenske søsterparti MUF i deres resolusjon om frihandel. Nettopp hvordan man skal forholde seg til frihandel og markedsmekanismer er ofte store debatter i YEPP. En gjentagende debatt handler om CAP (Common Agricultural Policy) og hvordan man skal bruke de tilhørende strukturfondene til å best sørge for forsvarlig matproduksjon i Europa.

Unge Høyre har i denne debatten stått for en ganske markedsliberal linje, mens våre «motstandere» ofte vil argumentere for økte subsidier særlig til de mindre landbruksprosjektene i møte med grønn omstilling.

En tur til Europa byr også på mer enn bare møterom og besk kaffe. I Zagreb fikk vi oppleve Kroatias parlament og flere av byens spisesteder. Dessverre la de «bergenske tilstandene» en liten demper på hvor mye man fikk sett av byen og flere av pausene ble brukt på hotellet slik at dressen ikke var gjennomvåt til møte skulle starte opp igjen. Tusen takk til våre venner i MHDZ for et godt rådsmøte! Vi sees igjen.