Boliger i Oslo

Det har aldri vært vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Her i Oslo har prisene blitt så høye at du må enten vinne i lotto eller ha rike foreldre som kan betale for deg for å kjøpe bolig i byen vår. Det gjør at vi unge ofte leier i lang tid og aldri får samme mulighet som foreldrene våre til å eie noe selv.

For å få prisene ned, må det bygges mer. Arbeiderpartiet har styrt Oslo i åtte år, og de har fortsatt ikke skjønt dette. Deres løsning har vært å innføre strenge regler som gjør det dyrt og vanskelig å bygge flere boliger. Derfor bygges det for lite, for sent. I tillegg har Arbeiderpartiet økt skatten for unge som sparer til bolig.

Vi mener Oslo kan bedre enn å svikte de unge. Derfor har vi lyst til å:
– Bygge flere boliger
– Bygge flere mindre boliger unge har råd til å bo i
– Styrke BSU (boligsparing for unge) og gi flere fordeler til de som sparer
– Senke skatte- og avgiftstrykket så det blir lettere å få råd
– Fjerne regler som gjør det dyrt og vanskelig å bygge boliger
– Bygge studentboliger på deler av Ullevål Sykehus-tomten