Ny ledertrio i HS Kvinneforum

Landsstyret har valgt ny ledertrio av Høyres Studenters Kvinneforum. Rollene gjør at man aktivt får delta i HS, bli med på å utvikle politikk, og sette likestillingssaker på dagsordenen. Bli bedre kjent med trioen her.

Leder: Maya-Katrin Skjeldal (24), HS Bergen

Utdanning/Jobb:

Jeg jobber i Norsk studentorganisasjon frem til slutten av juni.

Hva er din hjertesak?

Vi trenger en innovativ helsesektor, fritt behandlingsvalg og kvinner i næringslivet.

Hva gleder du deg mest til i forumet?

Jeg gleder meg mest til å utvikle forumet til å bli en viktig stemme inn i HS og Høyre, og arrangere masse spennende i samarbeid med lokalforeningene for å sette kvinnesaker på agendaen.

1. nestleder: Ingrid Sjøflot Knudsen (21), DKSF

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Hva er din hjertesak?

Min hjertesak er utvide abortgrensen til 18 uker.

Hva gleder du deg mest til i forumet?

En ting jeg gleder meg til er å få gjennomslag for god likestillingspolitikk.

2. nestleder: Hanne-Agnethe Holmedal (19), HS Bergen

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen.

Hva er din hjertesak?

Legge bedre til rette for at kvinner skal lykkes og hevde seg bedre i arbeidslivet. Jeg håper at arbeidslivet kan utformes på en slik måte at kvinner kan konkurrere på premisser som tilrettelegges for dem.

Hva gleder du deg mest til i forumet?

Jeg ser frem til å sette likestillingspolitikk på dagsordenen i Høyre Studenter og få enda flere kvinner inn i politikken.