Er du ny internasjonalt ansvarlig?

Det skal velges ny internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget til Høyres Studenter. Valgkomitéen går derfor i gang med å finne kandidater til vervet og søknadsfrist er 15. mai.

Leder av valgkomitéen Andreas Oftedal.

Valgkomitéen ble valgt av landsstyret i april 2023 og skal innstille på hvem som bør velges som ny internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget.

Valgkomitéen består av:

  • Andreas Oftedal
  • Karianne Kroglund Monstad
  • Tonje Løyning

Valgkomitéens sekretær er generalsekretær Mille Johanne Christensen.

Ber om innspill og søknader

Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. Innspill og søknader sendes inn til valgkomitéen på e-post valg@hoyrestudent.no. Innspillet eller søknaden er ikke mottatt før du har mottatt bekreftelse på e-post. Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomitéen, og ingen andre.

Frister

Fristen for å sende innspill og søknader til valgkomiteen er 15. mai 2023 klokken 23.59. Alle kandidater som søker må sende inn søknad/motivasjonsbrev på inntil én A4-side og CV. Alle innspill, søknader og dokumenter sendes til valg@hoyrestudent.no. Merk e-posten og dokumentene tydelig med navn. Dokumentene er ikke registrert før du får bekreftelse på e-post.

Om vervet

Arbeidsutvalget er Høyres Studenters daglige ledelse. De har ansvaret for driften av organisasjonen mellom alle møter i Landsstyret og Landsmøtet. De møtes omtrent én gang i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid. Det er en del reisevirksomhet og de som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge og møte medlemmer over hele landet. Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere, internasjonalt ansvarlig og AU-medlem. Leder sitter også i Unge Høyres sentralstyre og Høyres sentralstyre.

Internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget leder det internasjonale arbeidet til organisasjonen og Høyres Studenters internasjonale utvalg. Internasjonalt utvalg har jevnlige møter og arrangementer. Utvalget deltar aktivt i vårt internasjonale samarbeid og er med på å utvikle organisasjonens internasjonale politikk. Høyres Studenter er medlem av European Democrat Students (EDS). I tillegg er Høyres Studenter medlem av Nordic Conservative Student Union (NKSU). Vi har også vært med på å grunnlegge Centre Right European Association of Students (CREAS), der målet er å jobbe med mer spesifikk studentpolitikk på et internasjonalt nivå. Gjennom våre samarbeidsorganisasjoner jobber vi tett sammen med andre konservative studentorganisasjoner i våre nærområder, og påvirker politikk på et europeisk nivå.

Har du flere spørsmål om vervet? Ta kontakt med sekretær for komitéen på info@hoyrestudent.no.