Skap større, mer robuste kommuner og utred hva kunstig intelligens vil kunne by på

Høyres Studenter har avholdt årets andre landsstyremøte, denne gangen i Oslo. På agendaen sto politikkbehandling og valg av ny ledertrio til HS Kvinneforum.

(Foto: Lars Tynning)

Hva er landsstyret?

Høyres Studenters landsstyre (LS) er organisasjonens høyeste organ etter landsmøtet og består av arbeidsutvalget, lokalforeningslederne og to landsmøtevalgte medlemmer. I tillegg har leder av HS Kvinneforum fast observatørplass. Landsstyret møtes flere ganger i løpet av året for å behandle organisatoriske saker og for å diskutere og vedta ny nasjonal politikk. Alle lokalforeninger kan sende inn forslag til resolusjoner som skal behandles, og en resolusjonskomité foreslår hvilke av disse som skal behandles.

Her finner du en oversikt over all vedtatt politikk i Høyres Studenter→

Ny ledertrio av HS Kvinneforum er valgt

Maya-Katrin Skjeldal (23) har lang fartstid i HS Bergen og kommer nylig fra vervet som velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon. Hun ble på landsstyremøtet valgt som ny leder av HS Kvinneforum. Sammen med seg får hun Ingrid Eleonora Sjøflot Knudsen (DKSF – HS Oslo) som første nestleder og Hanne-Agnethe Holmedal (HS Bergen) som andre nestleder.

Hegner om generalistkommuneprinsippet

(Foto: Lars Tynning)

Størsteparten av møtet gikk til å behandle innsendte resolusjoner, deriblant en resolusjon om kommunesammenslåinger. Den tydelige beskjeden fra landsstyret var at størrelse har noe å si. Særlig når det gjelder norske kommuner.

Generalistkommuneprinsippet innebærer at kommunene har samme status og at de er pålagt de samme oppgavene gjennom lov. Skal norske kommuner være i stand til å håndtere disse oppgavene på en effektiv og forsvarlig måte, er det nødvendig med større og mer robuste kommuner. Ved å slå sammen kommuner vil det bli mulig å tilby bedre tjenester til innbyggerne, sikre god beredskap og krisehåndtering, samt føre en politikk som gjør utviklingen av kommunene mer bærekraftig.

Landsstyret vedtok at Høyres Studenter vil føre en politikk som oppmuntrer til sammenslåing av kommuner. Inntil norske kommuner er store nok til å klare seg selv er det fordeler ved at kommunene samarbeider om å gi innbyggerne tjenestene de har krav på gjennom interkommunale samarbeid.

Les resolusjonen her:

Kunstig intelligens i fokus

Høyres Studenters leder Erlend Eikeland Uthaug (Foto: Lars Tynning)

Kunstig intelligens har vist å ha stort potensial når det kommer til å forbedre både samfunnet og enkeltmenneskets liv. Ny teknologi betyr nye løsninger og en enklere hverdag for mange. Fra selvstyrende biler, til automatisering av prosesser som tidligere har krevd manuelt arbeid, har kunstig intelligens blitt brukt for å løse en rekke komplekse problemer. En må imidlertid ta inn over seg at den teknologiske nyvinningen også byr på utfordringer og problemstillinger vi tidligere ikke har stått overfor, og som vi må ta på alvor.

Høyres Studenter oppfordrer derfor regjeringen til å nedsette et utvalg som har til oppgave å se på både muligheter og potensielle problemer som kunstig intelligens vil kunne by på. Samtidig bør regjeringen hurtig får på plass en regulering av utvikling og bruk av kunstig intelligens.

Les uttalelsen her:

Neste landsstyremøte finner sted i august når Høyres Studenter er på sommerleir.