Vil du sitte i styret til Høyres Studenters Kvinneforum?

Brenner du for saker som likestilling i arbeidslivet, nedkjemping av vold i nære relasjoner og å styrke forskingen på kvinnesykdommer? Da bør du sende inn en søknad til HS Kvinneforum innen 22. april.

Kaia Bergeland Kjos, 1. nestleder i Høyres Studenter og tidligere leder av HS Kvinneforum.

Landsstyret skal velge ny leder og nestledere til HS Kvinneforum. Gjennom disse rollene får du delta aktivt i HS, bli med på å utvikle politikk, og sette likestillingssaker på dagsordenen. Vervene vi utlyser er leder, 1. nestleder og 2. nestleder. Leder har fast observatørplass i landsstyret.

Vi ser etter medlemmer med engasjement og interesse for likestilling og mangfold. Det kreves ikke erfaring fra HS-systemet, og det kreves heller ikke at du er kvinne. Vi understreker at vervene er åpne for alle. Vårt eneste krav er at du er betalende medlem av Høyres Studenter.

– Det er en kjent sak at særlig kvinner har en tendens til å ikke søke på stillinger de mener at de ikke oppfyller alle kvalifikasjoner til. Derfor oppfordrer vi deg til å søke om du er interessert, selv om du ikke tror du passer 100% inn i rollen. Kanskje akkurat du er den vi trenger, sier 1. nestleder i Høyres Studenter, Kaia Bergeland Kjos.

Frister:

  • Send inn søknad/motivasjonsbrev på inntil én A4-side og CV til valg@hoyrestudent.no innen utgangen av lørdag 22. april 2023.
  • Arbeidsutvalget behandler søknadene og vil legge frem sin innstilling til Landsstyret den 29. april 2023. Det er Landsstyret som beslutter hvem som skal tre inn i vervene. 

Har du flere spørsmål om vervene? Ta kontakt med rådgiver, Malene Iren Eilertsen, eller 1. nestleder i Høyres Studenter, Kaia Bergeland Kjos.