Representantskap 14. februar

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Resolusjonene som skal behandles under dette representantskapet finner du her.