Nå kan du søke på HS-akademiet 2023!

Vil du delta på Høyres Studenters mest prestisjetunge skoleringsprogram? Ønsker du å bidra til organisasjonens fremtidige vekst og utvikling? Søk på HS-akademiet i dag for mulighet til å vinne en delegatplass til Høyres Landsmøte 2023.

Årets HS-generaler, Erlend Eikeland Uthaug og Emilie Nordstrøm.

HS-akademiet er Høyre Studenters mest prestisjetunge skoleringsprogram, og er ment for deg som ønsker å bidra til organisasjonens fremtidige vekst og utvikling. Gjennom programmet vil de håndplukkede kandidatene bli skolert og testet i ledelse, organisasjonsarbeid og politikk, samt både muntlige og skriftlige ferdigheter. 

Vinneren av HS-akademiet får en delegatplass til Høyres Landsmøte 2023.

Slik søker du

Første del av søknadsprosessen er anonyme skriftlige oppgaver, hvor søknadsfrist er 5. februar. I andre del, hvor de beste skriftlige oppgavene blir trukket ut, vil kandidatene gjennomgå muntlige intervjuer. Basert på en helhetlig vurdering av kandidatenes prestasjoner og bakgrunn vil de best egnede kandidatene trekkes ut. Til slutt skal fire personer stå igjen. Disse vil offentliggjøres innen utgangen av februar. Merk at deltakelse på HS-akademiet krever at du kan delta på programmet 10.-12. mars.

Det foreligger ingen formelle krav for å kunne søke. Vi oppfordrer alle til å sende inn en søknad – den intensive søknadsprosessen vil være god læring i seg selv, med grundige tilbakemeldinger.

Kvalifiseringsoppgaver 2023:

Caseoppgave 1: Politikk

Velg deg ut en sak i Høyre du er uenig i, og argumenter ideologisk om hvorfor. 

Maks to A4-sider. Linjeavstand 1,5. Skriftstørrelse 12.  

Caseoppgave 2: Kommunikasjon

Du er politisk rådgiver i Høyres Studenter, hvordan skal HS på best mulig måte nå ut til studentene?   

Maks to A4-sider. Linjeavstand 1,5. Skriftstørrelse 12. 

Kvalifiseringsoppgaver og CV sendes til elite@hoyrestudent.no. Fristen for å søke er 05. februar 2023.

Vi ønsker deg lykke til!

Erlend og Emilie
HS-generalene