Representantskap 19. oktober

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Under dette representantskapet vil vi ikke åpne opp for å behandle innsendte resolusjoner, da vi skal behandle kapitlene som inngår i utkastet til bystyreprogrammet for 2023-2027 til Oslo Høyre.

Kapitlene som skal behandles på Oslo Unge Høyres Representantskap 17. oktober finner du her

Kapittel 1: Grønn og klimavennlig by
Kapittel 2: Hjelp når du trenger det
Kapittel 3: Trygg oppvekst og landets beste skole
Kapittel 4: Meningsfull hverdag for alle
Kapittel 5: Opplevelsesbyen Oslo
Kapittel 6: En trygg by med god beredskap
Kapittel 7: Et helhetlig, bærekraftig transporttilbud
Kapittel 8: Bærekraftig og mangfoldig byutvikling
Kapittel 9: Grønn og lønnsom næringspolitikk
Kapittel 10: Mer for pengene – det viktigste først