Vil du sitte i programkomiteen?

Er du interessert i politikk? Kanskje sitter du på noen gode løsninger? Da bør du søke programkomiteen til Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2022!

Hva er programkomiteen?

Akershus Unge Høyre har de siste årene hatt tradisjon for å lage et politisk program til generalforsamlingen, som i år finner sted 15.oktober. For å utvikle dette programmet, settes det ned et utvalg med medlemmer som sammen utgjør programkomiteen. De jobber i fellesskap med å utvikle ny politikk innenfor et tema som komiteen fastsetter på første møte. Produktet blir et helthetlig program som debatteres på generalforsamlingen.

Som medlem i programkomiteen må det påregnes 3-4 møtekvelder, samt tid mellom møtene til arbeid med selve programmet. Programarbeidet er et samarbeid, og ingen blir satt til å jobbe alene. Dette gjør vi sammen!

Hvem kan søke?
Alle medlemmer i Akershus Unge Høyre kan søke programkomiteen! Enten du er ferskt medlem eller har vært i foreningen lenge, så ønsker vi dine tanker og synspunkter inn i komiteen.

Du søker ved å melde din interesse i nettskjemaet under. Du blir kontaktet om du har fått plass i komiteen.

Spørsmål?
Har du noen spørsmål om programkomiteen? Kontakt leder for komiteen, Sivert Leirbakk, på Facebook eller på mobil: 48 36 25 68. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe.

Frist for å melde interesse til programkomiteen er fredag 16.09.2022, kl. 23:59.