Bli kjent med Internasjonalt utvalg i Høyres Studenter!

Nytt internasjonalt utvalg i HS er nå nedsatt og klar til å starte arbeidet sitt. Gjennom jevnlig kontakt med nærstående samarbeidsorganisasjoner skal utvalget ivareta organisasjonens internasjonale bånd, utvikle politikk og planlegge spennende arrangementer.

Internasjonalt utvalg
Internasjonalt ansvarlig, Ivar Fossberg Aulie, og leder, Erlend Eikeland Uthaug, i Høyres Studenter.

Internasjonalt ansvarlig

Ivar Fossberg Aulie (25), AU

Foto: Lars Tynning

Utdanning/Jobb:

Jeg tar en master i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hva er din hjertesak?

Min hjertesak er helt klart sikkerhet, det gjelder alt fra forsvar og sikkerhetssamarbeid til landbruk og et velferdssystem som er der når folk trenger det.

Hva gleder du deg mest til i utvalget?

Jeg gleder meg til å jobbe med veldig dyktige medlemmer av utvalget, og å utvikle god og tidsriktig internasjonal politikk for Høyres Studenter. Internasjonalt samarbeid har aldri vært viktigere og et område som HS alltid har vært engasjert i, det gode arbeidet som har vært i organisasjonen skal fortsette. I tillegg gleder jeg meg til å engasjere enda flere i HS sitt internasjonale samarbeid med våre søsterpartier i Europa.

Øvrige medlemmer

Rebekka Lind Knoph (23), HS Tromsø

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer master i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og jobber som kundekoordinator i Boreal ved siden av studiene.

Hva er din hjertesak?

Mine hjertesaker er mer internasjonalt samarbeid, rusreform samt skole- og utdanningspolitikk.

Hva gleder du deg mest til i utvalget?

Jeg gleder meg mest til å utforme ny politikk, men også å planlegge kule skoleringer og lignende tilbud til medlemmene våre.

Sjur Oskar Korsæth (24), HS Bergen

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer til en master i økonomi & administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Hva er din hjertesak?

Min hjertesak er mer kunnskap i skolen, men internasjonalt rettet vil jeg ha et større forsvarsbudsjett.

Hva gleder du deg mest til i utvalget?

Jeg gleder meg til å gjøre Høyres Studenter til en større organisasjon.

Joey Cheng (20), Høyres Studenterforening i Trondheim

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer Kybernetikk og robotikk ved NTNU. 

Hva er din hjertesak?

At Høyre fokuserer på å fremme god utenrikspolitikk innen personvern og informasjonslagring på internettet. 

Hva gleder du deg mest til i utvalget?

Jeg gleder meg til å bli kjent med studenter som brenner for utenrikspolitikk! 

Fredrik Iversen (21), HS Stavanger

Utdanning/Jobb:

Jeg tar en master i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hva er din hjertesak?

Jeg ønsker meg norsk EU-medlemskap.

Hva gleder du deg mest til i utvalget?

Jeg ser frem til å få jobbe sammen i utvalget om store internasjonale spørsmål. 

Dina Solbakken (21), HS Akershus

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer internasjonale studier – på siden jobber jeg som organisasjonssekretær i Akershus Unge Høyre, og som servitør på en restaurant som heter Smalhans.

Hva er din hjertesak?

Mine hjertesaker er utviklingspolitikk og humanitærrett. Verdenssamfunnet byr på utrolig mange vanskelige spørsmål og utfordringer. Jeg synes det er så sinnsykt viktig å engasjere seg i hvordan gjøre verden et bedre sted for alle, og ikke bare tenke på seg selv og sine egne. Her mener jeg Norge har mye å bidra med. Det er viktig å se internasjonal politikk med en større lupe enn kun snevre seg inn på Norge. Strøm-krisen for eksempel handler, når det er folk andre steder i Europa som sitter uten elektrisitet.

Hva gleder du deg mest til i utvalget?

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med våre søster-organisasjoner, og til å bidra å sette større fokus på internasjonal politikk blant unge. Jeg har også mange ideer til kule arrangementer som kan være med på å lære oss mer om utenrikspolitikk. 

Sebastian Larsen Sebu (23), HS Agder

Utdanning/Jobb:

Jeg studerer en master i statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder.

Hva er din hjertesak?

Jeg må si at det er vanskelig å skille mellom utenrikspolitikk, beredskapspolitikk, og forsvarspolitikk, men hvis jeg skal trekke frem en må det vær den pågående konflikten i Ukraina.

Hva gleder du deg mest til i utvalget?

Jeg gleder meg mest til å bidra med å utforme politikk omhandlende internasjonale spørsmål. Jeg må også si at jeg gleder meg veldig til å arbeide med og lære av kompetansen til de andre i utvalget.