Agder Unge Høyres ungdomskandidater til fylkestingslista

Denne høsten skal Agder Høyre velge fylkestingslisten for perioden 2023-2027. Flere Agder Unge Høyre-medlemmer stiller for å sørge for at Unge Høyre får mest mulig gjennomslag i neste periode og at unge i Agder er representert på fylkestinget. Her kan du bli bedre kjent med våre kandidater:

Førsteprioritert kandidat: Siri Heimdal Knudsen (18), Kristiansand/Søgne

Foto: Josva Severinsen

Stilling/studie:

Fylkesleder

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Fylkesleder i Agder Unge Høyre og leder i Kristiansand Unge Høyre

Hvorfor vil du stille til fylkestinget?

Jeg vil stille til fylkestinget for å sørge for at Agder skal være en landsdel folk vil bli og bosette seg i. For at dette skal bli en realitet vil jeg jobbe for at Agderskolene skal bli enda bedre. Jeg vil sitte på fylkestinget for at skoleløpet til elever i Agder skal by på valgfrihet, utfordinger og hjelp når man trenger det. 

Hva ser du på som de viktigste sakene for Agder de neste 4 årene?

De neste 4 årene mener jeg en av de viktigste sakene er å satse på elevene vi har i Agder. De skal bli møtt med gode lærere, tillit og valgfrihet. Å investere i skolene er å investere i fremtiden. Det er dagens elever som skal stifte familie i Agder om noen år, skape arbeidsplasser og ta hånd om det grønne skiftet. Da trenger vi folk som har gått på en skole med god kvalitet!

Andreprioritert kandidat: Mikkel Røed Nesse (19), Arendal

Foto: Unge Høyres Landsforbund

Stilling/studie:

Politikkstudent

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Medlem siden 2018, og har de to siste årene vært 1.nestleder i Agder UH. Jeg har tidligere vært leder av Arendal UH og vært en del av Agder UHs AU.

Hvorfor vil du stille til fylkestinget?

Jeg vil stille til fylkestinget for å gjøre landsdelen til et attraktivt sted å være ung, stifte familie og leve hele livet. Jeg vil jobbe for at dagens unge for en god oppvekst, med en skole som tilpasser seg og utfordrer hver enkelt. Gjennom en god skole og et grønt og inkluderende næringsliv skal ungdom i landsdelen vår ønske å bli værende og leve hele livet. 

Hva ser du på som de viktigste sakene for Agder de neste 4 årene?

Vi må gjøre landsdelen så spennende at jeg og mine jevnaldrende vil flytte tilbake etter studiene. Ved å satse på en skole som ser og utvikler elevene og et grønt og inkluderende næringsliv som gir alle muligheter, vil Agders unge bli værende for å sysselsette, utvikle og bebo fremtidens Agder.

Tredjeprioritert kandidat: Johannes Strømberg (18), Lindesnes

Foto: Privat

Stilling/studie:

Elev/student

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Har tidligere vært lokallagsleder og er i dag organisatorisk nestleder i Agder Unge Høyre. Har også under sist valgkamp vært kampanjeleder for Lindesnes Høyre og er i dag ungdommens fylkesordfører i Agder. Ellers jobber jeg til daglig som serviceleder ved Sabi Sushi Mandal.

Hvorfor vil du stille til fylkestinget?

Etter å ha vært engasjert i fylkespolitikk siden jeg var 14 år er jeg klar for å ta steget opp som fylkestingsrepresentant. Jeg har et ønske om å ta steget opp for å bidra til at Agder skal kunne bli en mer attraktiv region å bo i, for å videreutviklede enorme mulighetene vi har innenfor grønn teknologi og ikke minst for å gjøre fylkeskommunen til en regional utvikler som også er økonomisk bærekraftig i framtiden.

Hva ser du på som de viktigste sakene for Agder de neste 4 årene?

Agder er, til tross for at det er det eneste borgerlige styrte fylket i Norge, et av fylkene som ikke har fritt skolevalg. Ved å innføre fritt skolevalg blir det hver enkelt sine prestasjoner som avgjøre hvilken skole man går på, og ikke foreldrene og bakgrunnen deres. Dette vil utjevne forskjeller i samfunnet og kunne skape et Agder med muligheter for alle. Vi har også svært gode muligheter med naturressurser, kunnskapsmiljøer og industriell kompetanse her i Agder. Dette er noe man i framtiden kan utnytte til å bli framtidens energilandsdel.

Fjerdeprioritert kandidat: Oda Oline Omdal (19), Kristiansand

Foto: Privat

Stilling/studie:

Psykologistudent

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

6 år med ulike verv, deriblant nestleder og nå AU-medlem i Agder Unge Høyre og nestleder i Høyres Studenters Kvinneforum

Hvorfor vil du stille til fylkestinget?

Jeg stiller til fylkestinget fordi jeg ønsker å bety en forskjell for folk i Agder. Både for eleven i videregående som fortjener å velge mer selv, for de ansatte som er avhengig av gode veier for å komme raskere frem og tryggere hjem, og for den gründeren som er med på å skape nye arbeidsplasser. 

Hva ser du på som de viktigste sakene for Agder de neste 4 årene?

De 4 viktigste sakene for meg er:

  • fullføre firefelts-E39 fra Stavanger til Kristiansand
  • gi elevene i videregående skole mer frihet
  • skape flere grønne arbeidsplasser
  • gjøre det enklere å velge klimavennlig

Femteprioritert kandidat: Victor Scheie-Christiansen (19), Arendal

Foto: Privat

Stilling/studie:

Økonomi- og administrasjonsstudent

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Leder i Arendal og Grimstad Unge Høyre siden 2020, samt AU-medlem i Agder Unge Høyre

Hvorfor vil du stille til fylkestinget?

Helt siden jeg meldte meg inn i Høyre har jeg ønsket å gjøre en forskjell i det politiske bildet, for å hjelpe unge og for å gjøre Agder til et bedre fylke. På fylkestinget vil jeg jobbe for bedre infrastruktur og for at vi i Agder skal ha verdens beste skole. 

Hva ser du på som de viktigste sakene for Agder de neste 4 årene?

Flere må fullføre videregående skole og da må skolen bli et sted elevene faktisk vil være. Derfor må vi stille krav til både elever og lærere. Vi må hjelpe industrien og flette sammen bygd og by ved å bygge ut infrastruktur og mer vei.

Øvrige innspill

  • Erik Johan Tellefsen Lindøe
  • Marius Dubland Andersen