Akershus Unge Høyres kandidater til fylkestingvalget 2023!

Under valgkampen i 2023 skal det velges nytt fylkesstyre i Akershus. Akershus Unge Høyre stiller med flere kandidater for å sikre unge representanter, og for å få mest mulig gjennomslag for Unge Høyre i kommende periode.

Bli kjent med kandidatene våre her!

Ungdomskandidat: Anine Norén (23), Drøbak

Utdanning/Jobb:

Jeg er først og fremst masterstudent på lektorprogrammet ved UiO med fordypning i nordisk studieretning. Utenom studiet jobber jeg som researcher hos Rud Pedersen PA og leder Akershus Unge Høyre.

Hva er din hjertesak?

Jeg vil ha en skole som setter elevens ambisjoner og valgfrihet først. Det er for mange elever som ikke får undervisning som er tilpasset dem, enten de trenger mer oppfølging eller mer utfordringer. Det aller første vi må få tilbake er fritt skolevalg i Akershus. Det er den viktigste rettigheten elevene har til å påvirke sin skolehverdag på videregående, og lar elevene få følge sine egne mål og ambisjoner.

Hvorfor stiller du til fylkestinget?

Jeg har mye engasjement og vil gjøre en innsats for at Akershus skal bli enda bedre. Spesielt vil jeg jobbe for at videregående opplæring skal møte elevene på deres premisser. Høyre må ha en tydelig skolepolitikk som elevene kan kjenne seg igjen i, og som innbyggerne ønsker å stemme på. Her føler jeg min bakgrunn fra skolen og lektorutdanningen kan være til god nytte.

Fun fact om deg selv?

Jeg holder på med å lære meg tysk på egenhånd på fritiden.

Antonio Gade Wilhelmsen Serri (20), Drøbak

Utdanning/jobb:

Jeg studerer en bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. Utenom å være student har jeg verv som leder i ungdommens fylkesråd i Viken.

Hva er din hjertesak? 

Min hjertesak er samferdsel, spesielt utbygging av ny E18 og utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden som knytter øst og vest sammen. 

Hvorfor stiller du til fylkestinget? 

Jeg stiller til fylkestinget fordi jeg mener at alle skal ha muligheter til å lykkes, uansett om du er fra Bærum eller Hurdal. Derfor er det viktig at vi er innovative og tørr å tenke nytt og prøve andre løsninger for å sikre det beste tilbudet til våre innbyggere. 

Fun fact om deg selv? 

Jeg var keeper selv om jeg var redd for ballen. 

Håkon Snortheim (24), Nannestad

Utdanning/jobb:

Jeg har en bachelorgrad i PR og markedskommunikasjon, nå jobber jeg som konsulent.

Hva er din hjertesak?

Generasjonsperspektivet. Uavhengig om det er strategi for mer kunnskap og mestring i skolen, at bussen skal gå oftere eller om det skal bygges ny fylkesvei, skal vi legge til rette for at de som kommer etter oss får det bedre. 

Hvorfor stiller du til fylkestinget?

Akershus skal gjenoppstå som fylkeskommune. Det gjør at alle planer og strategier må utarbeides på nytt. Min viktigste oppgave som folkevalgt er å sørge for at Akershus har de beste lærerne, en skole med mer valgfrihet, buss som går ofte og gode veier å kjøre på. Hverdagen skal bli enklere for folk, ikke vanskeligere. Det har vi alle forutsetninger for å oppnå. Og for øvrig mener jeg fylkeskommunen bør legges ned. 

Har du en fun fact?

Jeg er godkjent forhandler av pyrotekniske varer (fyrverkeri).