Ønsker du å sitte i Høyres Studenters internasjonale utvalg?

Hva er Norges rolle i verden, hvordan løser vi best de store globale grenseoverskridende utfordringene, og hvordan kan Norges samarbeid med Europa forbedres? Hvis dette er spørsmål som interesserer deg bør du søke Internasjonalt Utvalg!

Internasjonalt utvalg
Internasjonalt ansvarlig, Ivar Fossberg Aulie, og leder, Erlend Eikeland Uthaug, i Høyres Studenter.

Høyres Studenter søker nye medlemmer til vårt internasjonale utvalg. Utvalget passer deg som brenner for internasjonale spørsmål og utenrikspolitikk.

I en stadig mer ustabil tid har det internasjonale arbeidet kanskje aldri vært viktigere. Krigen i Ukraina, økonomiske utfordringer i Eurosonen og energikrisen i Europa er kritiske utfordringer Europa står ovenfor nå. Hvordan skal Norge forholde seg til dette? Burde Norge styrke sitt samarbeid med våre europeiske partnere? Hvordan skal vi forholde oss til et mer uforutsigbart USA? Dette er spørsmål som angår oss alle og vår sikkerhet, og som du vil få mulighet til å jobbe med i utvalget. 

I tillegg vil det være mulig å delta i Høyres Studenter sitt internasjonale arbeid, der vi blant annet er representert i European Democrat Students og NKSU – Nordic Conservative Student Union, i tillegg til en jevnlig kontakt med nærstående samarbeidsorganisasjoner.

Det kreves at du er betalende medlem av Høyres Studenter, men bortsett fra det ønsker vi et meningsmangfold i utvalget og håper medlemmer med forskjellige fagbakgrunner og interesser søker!

Frister:

  • Send inn søknad/motivasjonsbrev på inntil én A4-side og CV til valg@hoyrestudent.no innen utgangen av søndag 21. august 2022.

Har du flere spørsmål om vervene? Ta kontakt med rådgiver, Malene Iren Eilertsen, eller internasjonalt ansvarlig, Ivar Fossberg Aulie.