Dina er Akershus Unge Høyres nye organisasjonssekretær!

Akershus Unge Høyre har ansatt Dina Solbakken som ny organisasjonssekretær. Hun tiltrer 1. september. Her kan du bli bedre kjent med henne.

Dina er Akershus Unge Høyres nye organisasjonssekretær. Her er hun avbildet på en skoleaksjon på Romerike i 2021-valgkampen.

– Jeg kommer til å stortrives

Fra og med 1. september får Akershus Unge Høyre ny organisasjonssekretær: Dina Solbakken (21) fra Vestvågøy i Loften.

Selv om hun ikke kan skryte på seg å være født og oppvokst i Akershus, kjenner hun både foreningen og regionen svært godt, blant annet gjennom hennes tidligere stilling som valgkampmedarbeider og verv i Høyres Studenter Akershus.

Dina tar også med seg erfaringer fra andre deler av Unge Høyre og landet inn i jobben. Hun er blant annet nestleder i Høyres Studenters kvinneforum, og har tidligere vært både politisk og organisatorisk nestleder i Nordland Unge Høyre. I tillegg er Dina vara til kommunestyret i Vestvågøy og Nordland fylkesting.

Hva tenker du om at du har fått ny jobb i verdens beste fylkesforening?

– Jeg er veldig beæret over å ha fått tilliten, spesielt med tanke på den kommende lokalvalgkampen. Det blir fint å ha en jobb som man kan glede seg til å gå til hver dag. Jeg har jo tidligere vært ansatt i Akershus Unge Høyre, så jeg vet at jeg kommer til å stortrives, forteller Dina med stor iver og entusiasme.

Er det noe du ser særlig frem til i jobben?

– Jeg gleder meg spesielt til å bli enda nærmere og bedre kjent med medlemmene i Akershus Unge Høyre, og til å jobbe tett sammen med arbeidsutvalget. I tillegg skal jeg gjøre mitt ypperste for at alle kandidatene til Akershus Unge Høyre blir valgt inn i kommunestyrer og på fylkestinget ved valget i 2023, utroper Dina uten antydninger til svekket engasjement.

– En imøtekommende person

Dina overtar stillingen fra Tage Slind Jensen (23), som skal ta fatt på nye utfordringer i Høyres kampanjeavdeling etter nesten to år i jobben hos Akershus Unge Høyre. Tage meddeler at han har stor tro på Dina.

– Selv om det er vemodig å forlate Akershus Unge Høyre, er det betryggende å vite at stillingen overleveres til en person som Dina. Hun er både politisk og organisatorisk dyktig, og hun vil bli en verdifull ressurs for foreningen i arbeidet med valgkampen neste år. I tillegg er Dina omtenksom og flink med mennesker. Jeg er sikker på at hun vil følge opp medlemmene våre på eksemplarisk vis, forteller Tage.  

En annen som har store forhåpninger til Dina er fylkesleder Anine Norén. Hun ser frem til å få Dina som ny kollega på kontoret.

– Dina kommer til å bli en flott organisasjonssekretær for Akershus Unge Høyre. Hun kjenner organisasjonen godt, er initiativrik og en imøtekommende person. I tillegg har hun jobbet som valgkampmedarbeider hos oss i 2021, og har med seg nyttig erfaring inn i et viktig valgår, konstaterer Anine.

Anine mener at Dinas erfaring fra operativ valgkamp i Akershus gjør henne godt egnet som organisasjonssekretær.

Dina overtar formelt som organisasjonssekretær 1. september, men begynner med opplæring fra 15. august.