Skal vi åpne opp for norskprodusert porno?

Frem mot landsmøtet vil vi kjøre flere dissensdueller på programkomiteenes dissenser. En av dissensene i justisprogrammet er om å opprettholde forbudet i straffeloven mot pornografi. Knut Jørgen Kirkeberg er for å opprettholde forslaget, mens Tonje Nilsen mener forbudet bør fjernes.

Mindretall:

Knut Jørgen Kirkeberg, medlem i justiskomiteen.

«Etisk porno» finnes ikke

Drømmen om «etisk norsk porno» er nytteløs. Etisk porno har aldri eksistert. Det er frie marked som dikterer hva pornobransjen skal produsere. Ved å fjerne forbudet mot pornografi i Norge åpner vi derfor etterspørselen etter mer aggressivitet, mer dominans og mer vold. Det vil uunngåelig føre til flere nedverdigende og sårende perspektiver og handlinger mot kvinner og deres kropp. Politiet i Oslo melder eksempelvis om flere overgrepssaker inspirert av porno.

Det siste ofre, kvinner og ungdom trenger er mer porno. Straffelovens forbud mot pornografi er egentlig et forbud mot å produsere pornografi til salg. Pornografi blir her forstått som støtende eller nedverdigende skildringer av kjønnslig art. Det er ikke et forbud mot å se på porno. Flertallets forslag er derfor å åpne opp for pornografi til salg, og det helt uten premisser.

Unge Høyre skal være for frie markeder, men det må alltid veies opp mot konsekvensene. En etterspørsel som driver menneskehandel og nettets mørkeste hjørner er ikke en konsekvens Unge Høyre bør stå for.

Av: Knut Jørgen Kirkeberg

Flertall:

Tonje Nilsen, medlem i justiskomiteen.

Fjern forbundet mot norsk porno!

Forbudet mot produksjon og deling av pornografi i Norge er utdatert og gammeldags.

Nordmenn er i verdenstoppen blant de som ser på porno. Omlag halvparten av alle 13åringer ser eller har sett på porno. Store internasjonale pornosider, som Pornhub, mangler retningslinjer og regler for hva som er lov og ikke. Der florerer det med alt fra hevnporno, fysisk og psykisk vold, til overgrepsvideoer. Mange nordmenn, spesielt barn, får dermed holdninger om sex, kvinnesyn og menneskekropp formet derfra. I tillegg skaper porno urealistiske forventinger til hva sex er, og kroppspresset er høyt. Kombinert med for dårlig seksualundervisning er dette med på å skape dårlige holdninger og forventinger til sex blant nordmenn og spesielt unge.

Det finnes allerede etiskprodusert porno, der arbeiderne har rettigheter, trygghet og produksjonen foregår etter lover og regler. Problemet er at dette er forbudt å produsere i Norge. Pornografi er ment å være voksenunderholdning. Dagens forbud fører til at pornografi er fult tilgjengelig for alle i alle aldre, men det eneste som er tilgjengelig er pornografi på store internasjonale nettsider uten retningslinjer og regler for hva som er greit og ikke.

Akkurat nå jobber hundrevis, om ikke tusenvis, med pornografi og prostitusjon i Norge. Dette er mennesker som jobber med noe forbudt etter norsk lov. Uten beskyttelse fra felleskapet. Uten de samme godene vi andre har. Og uten trygghet gjennom lov. Unge Høyre bør ønske at også disse menneskene skal være en likeverdig del av samfunnet, med rettigheter og trygghet. Hvem vet, kanskje kan bransjen i framtiden bære preg av kvinnelige grundere, framfor bakmenn som tjener seg søkkrike på bekostning av kvinner. 

Unge Høyre har lenge ment at kjøp og salg av seksuelle tjenester skal være lov i Norge. Nettopp fordi vi mener folk skal kunne gjøre hva de vil med kroppene sine, for å gi arbeidsrettigheter til de som trenger det mest, og for å fjerne et forbud som ikke fungerer. Akkurat de samme argumentene gjelder i forslaget om lovliggjøring av pornografiproduksjon i Norge. Selv om du mener at pornografi ikke burde ses på, så bør du stemme for forslaget om å oppheve forbudet. Dagens forbud gjør bare vondt verre for alle.

Det er like naivt å tro at nordmenn skal slutte å se på porno, som det er å tro at vi kan forby bransjen fra å eksistere i Norge. Dagens lovverk skaper hindringer og unødvendig vonde for de involverte. Det eneste riktige å gjøre er å fjerne et forbud som ikke fungerer, fjerne stigma og gi rettigheter til de som allerede arbeider i bransjen i Norge.

Av: Tonje Nilsen