Bør vi begynne med fremmedspråk fra 3.klasse?

På landsmøtet 17.-19. juni skal det behandles et nytt skoleprogram. I programmet er det to dissenser om fremmedspråk, hvor den andre dissensen foreslår å begynne undervisning i fremmedspråk fra tredje klasse på barneskolen. Fredrik Iversen representerer mindretallet i komiteen, mens Anine Noren er enig med flertallet.

Mindretall:

Fredrik Iversen, medlem i skolekomiteen.

Ja til tidlig språkopplæring!

Fremmedspråkopplæringen i dagens skole starter i 8.klasse for alle elever og fortsetter inn i studiespesialisering på videregående skole. De fleste skoler tilbyr tysk, fransk eller spansk, og flere skoler har et bredere tilbud.

Vi utnytter ikke elevenes språkferdigheter godt nok når vi i dag starter med fremmedspråk i 8.klasse. Forskning viser at barn lærer seg språk mye raskere når de er yngre, og at sterkere språkforståelse også styrker barns utvikling, dybdelære og evne til å lese og skrive. Hvis elevene kjenner mestring i et språkfag, slik de gjør når de starter tidligere, blir de dessuten motiverte til å lære mer. Alle disse ringvirkningene går vi i dag glipp av.

Selv om de fleste som har hatt fransk kan si «Je nes se pas», de fleste som har hatt spansk kan si «Mi casa es su casa» og de fleste som har hatt tysk vet forskjellen på der, die og das, så får vi ikke nok dybdeforståelse. Det lite vi lærer forsvinner raskt med en gang man er ferdig i skolen fordi vi ikke lærer det grundig nok. I det globaliserte samfunnet vårt fordrer voksende økonomier og økt internasjonalt samarbeid større forståelse for andre kulturer. Denne tilgangen får vi gjennom språk, og det er ikke nok å bare kunne engelsk. Dette må skolen innrette seg etter. 

Engelsk er et språk som gjennomsyrer livene våre. Vi bruker og lærer oss engelsk kontinuerlig gjennom videospill, filmer, Tiktok og andre sosiale medier. Å satse på et tredje språkfag i grunnskolen vil ikke gå utover engelskopplæringen, men heller styrke elevenes generelle språkferdigheter. Lærer man seg ett språk blir det lettere å lære seg to, og elever som ønsker å gå videre med andre språk eller språkstudier vil få en stor fordel.

Ved å starte fremmedspråkopplæringen i 3.klasse gir vi elevene dyrebare muligheter i arbeidsmarkedet i en tid hvor det er viktigere enn noensinne.

Av: Fredrik Iversen

Flertall:

Anine Noren, medlem i skolekomiteen.

La grunnleggende ferdigheter være fokus på barnetrinnet

Verden blir stadig mer globalisert, og språk er essensielt for at vi skal kunne kommunisere med hverandre. I den norske skolen er fremmedspråk et godt integrert fagtilbud, og det blir nye tilbud om opplæring i stadig flere språk. Viktigheten av språket skal ikke undervurderes, og fremmedspråk bør derfor fortsette å være en obligatorisk del av utdanningsløpet vårt.

I dag er det slik at elever i de fleste andre europeiske land lærer to fremmedspråk på skolen, i tillegg til sitt eget. Dette bør naturligvis være standard også for norske elever.

Samtidig er det viktig med progresjon i språkutviklingen. Skolegangen er lagt opp slik at de de grunnleggende ferdighetene skal være hovedfokuset tidlig i opplæringen, og danne et godt grunnlag for skolegangen videre. Det er derfor viktig at det ikke blir for mange språk å forholde seg til for elevene så tidlig i opplæringen. På barnetrinnet kan elevene konsentrere seg om å primært lære norsk, og starte opplæringen i engelsk. Ettersom språkkompetansen øker, blir elevene bedre rustet til å lære seg et andre fremmedspråk når de kommer på ungdomsskolen.

For mange elever går ut av videregående uten at de grunnleggende ferdighetene er gode nok i hovedmålet sitt. At elevene skal lære to ekstra språk allerede på 3.trinn, i tillegg til å lære og forstå førstespråket sitt, kan bety mindre plass til innlæring av grunnleggende ferdigheter. Derfor bør elevene fortsatt ha fremmedspråk fra 8. trinn.

Av: Anine Noren