Skal friskoler som stiller diskriminerende krav miste statsstøtte?

På landsmøtet 17.-19. juni skal det blant annet behandles et nytt skoleprogram. En av dissensene i programmet handler om statsstøtte til friskoler som stiller diskriminerende krav. Nicolai Østeby representerer mindretallet i komiteen, mens Gitte Øgård er enig med flertallet.

Mindretall:

Nicolai Østeby, medlem i skolekomiteen.

La friskoler praktisere sitt verdigrunnlag!

I Norge er det forbudt å diskriminere noen basert på etnisitet, religion eller livssyn i ansettelsesprosesser. Det finnes likevel et unntak fra diskrimineringsforbudet som gjør det mulig for f.eks. menigheter eller kristne friskoler å stille krav om at ansatte deler et kristent livssyn. Flertallet i komiteen ønsker å fjerne dette unntaket ved utbetaling av statsstøtte, og i realiteten forby friskoler som stiller slike krav. Det mener mindretallet er urimelig.

Enten de er private eller ideelle, er friskoler et viktig og godt alternativ til den offentlige skolen for de elevene som ønsker det. Skal vi sikre elevene en reell mulighet til å velge et annet tilbud enn det offentlige, må vi også akseptere at friskoler kan ta utgangspunkt i et annet verdigrunnlag enn vårt eget. Det er grunnleggende positivt at folk velger forskjellig og ønsker mer tilpassede tilbud, og da må også staten legge til rette for det.

Det er rimelig å kreve at for eksempel lærere som skal følge et kristent verdigrunnlag i undervisningen, delta i felles andakter eller bønnegrupper, også deler skolens kristne verdigrunnlag. All den tid skolen også har en religiøs funksjon må det være greit å stille krav om en spesifikt religiøs tro. Akkurat på samme måte som når Høyre stiller krav om at arbeidssøkere deler partiets grunnleggende verdisyn i våre stillingsannonser.

Av: Nicolai Østeby

Flertall:

Gitte Øgård, medlem i skolekomiteen.

Diskriminerende ordninger skal ikke belønnes med statsstøtte

Friskoler er et bra og viktig alternativ til den norske skolen dersom elever skal få velge det de ønsker selv. I dag bruker staten milliarder av kroner på med-finansiering av friskoler. Når staten bruker såpass mye penger på dette, er det helt legitimt at staten stiller de samme kravene til friskoler som til den offentlige skolen.

Etter hendelser hvor friskoler nekter å ansette eller ta inn mennesker i styrer på bakgrunn av diskriminerende grunner, mener flertallet i komiteen at disse skolene ikke skal motta statsstøtte. Seksuell legning, kjønn, etnisitet og religion skal ikke være noe som hindrer noen i å bli ansatt eller sitte som styremedlem ved en friskole. Diskriminerende ordninger skal ikke belønnes med statsstøtte, da statsstøtte er et privilegium og en tillitserklæring.

Derfor mener flertallet i komiteen at friskoler som stiller diskriminerende krav ikke skal motta statsstøtte fra den norske stat.

Av: Gitte Øgård