Hvilke flyktninger bør prioriteres?

Frem mot landsmøtet 17.-19. juni vil vi kjøre flere dissensdueller på programkomiteens dissenser. En av dissensene i programmet er om Unge Høyre skal ønske at det er unge, mindreårige flyktninger som skal bli prioritert. Simen Murud mener vi skal hjelpe de som trenger det mest, og Tora Kildehaug mener det først og frem skal prioriteres enslige, mindreårige flyktninger.

Flertall:

Simen Murud, medlem i justiskomiteen.

Hjelp til de som trenger det mest

Innvandringspolitikk, og dermed også flyktningpolitikk er et politisk spørsmål. Derfor er det også politikernes og det internasjonale samfunnets ansvar å finne løsninger på flyktningkrisene som er i verden. Tall fra FN viser at det var 82,4 millioner mennesker på flukt ved utgangen av 2020. Det er for mange for Norge å hjelpe alene, dermed må vi velge hvilke flyktninger vi skal hjelpe. Svaret bør åpenbart være de som har størst beskyttelsesbehov.  

Ofte kan de med størst beskyttelsesbehov være enslige, mindreårige flyktninger, men det kan også være andre grupper. Mennesker med nedsatt funksjonsevne, etniske, seksuelle og religiøse minoriteter er bare noen eksempler på andre grupper som kan ha et økt beskyttelsesbehov i en flyktningkrise. Disse gruppene dekkes ikke av dissensen, og det viser dissensens mangler.

Derfor er det viktig å se hvem det er som har størst beskyttelsesbehov. Her kan Norge også benytte seg av annen ekspertise innen flyktningspørsmål via FNs høykommissær for flyktnigner. Det viktigste i flyktningpolitikken må være å sikre at de med størst behov for vår hjelp er de som først mottar den hjelpen.

Av: Simen Murud

Mindretall

Tora Kildehaug, medlem av justiskomiteen.

Over 80 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse, hvor halvparten av disse er barn. Barn er også de mest sårbare i krigssituasjoner. Mange har mistet alt de eier og sett ting ingen burde se. De er også mest utsatt for overgrep, menneskehandel, vold og barnearbeid. Mange opplever også å bli skilt fra de som skal beskytte dem, og står igjen helt alene i verden. 

Da er det vår oppgave å sørge for at disse barna kommer først i rekken når vi skal bestemme hvem som skal kunne komme til Norge, og sikre de muligheten for et godt liv. Derfor mener mindretallet at enslige, mindreårige asylsøkere skal komme først når politikerne våre skal prioritere hvem som skal få komme til oss. Voksne har i mye større grad mulighet til å ta vare på seg selv, det har ikke barn og da er det riktig å prioritere dem før andre sårbare grupper. 

Av: Tora Kildehaug