Her er innstillingen til Høyres Studenters landsmøte 2022.

Innstillingen til Høyres Studenters
arbeidsutvalg 2022-2024

Valgkomiteen har lagt frem sin innstilling til Høyres Studenter sitt arbeidsutvalg og direktevalgte til landsstyret for perioden 2022-2024. Innstillingen er enstemmig.

Det har vært en grundig prosess, og valgkomiteen har hatt en vanskelig oppgave med så mange dyktige kandidater som stiller seg disponible for å gjøre en jobb for Høyres Studenter. Resultatet er et veldig kompetent arbeidsutvalg, med personer vi mener vil spille hverandre gode og ta HS til nye høyder.

sier leder av valgkomiteen, Elizabeth Åsjord Sire. 

Valgkomiteen har i tillegg bestått av Johannes Banggren og Ivar Fossberg Aulie.

Valgkomiteens innstilling: 

Leder: Alexandria Marie Elboe Gogstad

Alexandria kommer fra Sandefjord, og har blant annet bakgrunn som fylkesleder i Unge Høyre, Policy Co-chair i EDS og Organisatorisk nestleder i Høyres Studenter for perioden 2020-2022. Hun har bred politisk kunnskap, og har klare tanker om hvordan Høyres Studenter skal få enda flere folkevalgte, få mer gjennomslag, og vokse seg enda større.

Politisk nestleder: Kaia Bergeland Kjos

Kaia kommer fra Bergen og har bakgrunn som leder av HS Bergen, medlem av arbeidsutvalget i Bergen Høyre, medlem av Bergen Høyres programkomité, og hun er både medgrunnlegger og leder av Høyres Studenter Kvinneforum. Kaia har klare ideer om hvordan Høyres Studenter skal få utviklet enda mer politikk. Blant annet ønsker hun at saker som typisk opptar unge velgere, og ikke bare studentpolitikk, skal få større plass, og dette særlig i landsstyret.

Organisatorisk nestleder: Erlend Eikeland Uthaug

Erlend kommer fra Oslo, men bor for tiden i Trondheim hvor han studerer på NTNU. Han har lang erfaring fra både Unge Høyre og Høyres Studenter, og har til nå vært AU-medlem i Høyres Studenter. Erlend har vist hva han kan få til for organisasjonen gjennom vervet som AU-medlem, og valgkomiteen anser Erlend som en viktig brikke i å få organisasjonen til å vokse enda mer.

AU-medlem: Mathias Hofgaard Bjørgung

Mathias kommer fra Oslo, hvor han for tiden studerer master i statsvitenskap og ledelse. Han har vært innom mange ulike organisasjoner, som blant annet Europeisk Ungdom, YATA, Oslo Unge Høyre og DKSF. Mathias er svært reflektert, og valgkomiteen mener hans brede erfaring vil tilføye det nye arbeidsutvalget verdifull kunnskap.

Internasjonal ansvarlig: Håvard Rørtveit

Håvard kommer fra Vindafjord hvor han sitter som folkevalgt kommunestyrerepresentant. Til vanlig studerer han samfunnsøkonomi i Bergen, og har selv vært medlem av Høyres Studenters internasjonale utvalg i inneværende periode. Håvard har klare mål og tanker om hvordan Høyres Studenter sitt internasjonale arbeid kan bli enda bedre, noe vi ikke er i tvil om at han vil få til.

Direktevalgte til landsstyret:

Carl Christian Grue Solberg

Daniel Fenstad

Desisjonskomite:

Hedvig Heyerdahl

Marte Seland 

Andreas Oftedal