Skal du på landsmøtet for første gang? Null stress!

Her får du svar på det du lurer på.

Her kan du laste ned årets informasjonshefte med masse nyttig info. Du finner blant annet en ordliste med ord og begreper du mest sannsynlig vil høre i løpet av landsmøtet.

Ta ordet

I debattene om resolusjonene kan du ta ordet ved å holde et innlegg, eller ved å ta en replikk på noen som holder et innlegg. For å tegne deg til innlegg må du tegne deg via Unge Høyres voterings- og talerlistesystem. Kort forklart går du inn på en nettside, der du får en bruker som du logger inn med på landsmøtet.

På denne løsningen vil du kunne tegne deg til innlegg, replikker og saksopplysninger. Du vil i tillegg finne alle landsmøtedokumentene og talerlisten på denne nettsiden. Taletiden er begrenset til 2 minutter for innlegg og 1 minutt for replikk. Men pass på – hvis vi får dårlig tid blir den strammet inn!

For å ta ordet til debatten om programmene, må du ha forhåndstegnet deg til fylkeslederen din. Det er ikke anledning for å tegne seg til debatt til programmet under landsmøtet. Vil du likevel på talerstolen? Det er lov å ta replikk på andres innlegg, og det gjør du på samme måte som under resolusjonsdebattene ved å bruke Unge Høyres voterings- og talerlistesystem. Det vil komme en nærmere forklaring på hvordan Unge Høyres voterings- og talerlistesystem fungerer når landsmøtet begynner.

Landsmøteprogrammene

Landsmøteprogrammene skal debatteres kapittelvis, og voteringer på endringsforslagene som er sendt inn på forhånd foregår også kapittelvis. Derfor er det viktig å være på plass i salen hele tiden.

Fristen for å foreslå endringer til programmene går ut 22.mai. Skjema for endringsforslag til programmene ligger på nettsiden. Det vil altså ikke være mulig å fremme forslag til landsmøteprogrammene under selve landsmøtet.

Resolusjoner

Resolusjonene behandles av Landsmøtet en og en. Aller først bestemmer man hvor mange resolusjoner Landsmøtet skal behandle, så debatterer man hvilke resolusjoner som skal behandles også tas de opp en etter en til behandling spredt utover dagene. Voteringen, altså avstemmingen, foregår når debatten er avsluttet etter hver resolusjon

På Landsmøtet kan du fremme endringsforslag til resolusjonene vi skal behandle. Skriv forslaget ditt i endringsforslagsskjemaet som er digitalt, og vis til hvilken linje i hvilken resolusjon endringen, strykningen eller tillegget ditt skal stå. Du kan fremme endringsforslag under selve debatten på landsmøtet.

Voteringen

Dersom ditt endringsforslag anbefales avvist, må du opprettholde dette ved å rekke opp delegatskiltet og svare «ja» fra salen når dirigenten spør. Dersom ingen velger å opprettholde et endringsforslag som anbefales avvist, stemmes det heller ikke over. Du kan også opprettholde andres endringsforslag dersom de selv ikke ønsker å gjøre dette. For å stemme for et forslag som anbefales avvist må man rekke stemmeskiltet i været.

«Kontra» betyr at de som stemte motsatt skal rekke opp skiltene i været. Det gjør man for å sikre at man vet hva det faktisk er flertall for på Landsmøtet. Ved jevne voteringer, vil Unge Høyres voterings- og talerlistesystem brukes, da kommer automatisk voteringen opp inne på nettsiden.

Sosiale medier

Er du på Twitter? Finn frem mobilen din og bruk hashtag #UHLM for å delta i debatten om Unge Høyres Landsmøte på nett. Vi vil også ha mange bilder på Instagram med samme hashtag.

Uønsket seksuell oppmerksomhet

Landsmøtet skal være en trygg og god opplevelse for alle. Vi har alle et ansvar for å sørge for at alle drar fra landsmøte med utelukkende gode opplevelser. Skulle du observere noen med pågående oppførsel, si fra. I Unge Høyres etiske retningslinjer står det tydelig at all uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering. Opplever du noe ubehagelig, si fra til en du stoler på. Ta kontakt med fylkeslederen din eller Generalsekretæren i Unge Høyre, Mille Johanne Christensen (98631736).